U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Subsidieregeling praktijkleren definitief verlengd tot 2023
Minister van OCW Ingrid van Engelshoven maakte vandaag bekend dat de Subsidieregeling praktijkleren definitief wordt verlengd tot 2023. Eerder stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de motie Tielen (VVD). (Zie ook het bericht ‘praktijkleren meerjarig vastgelegd’.)

Het besluit van de minister van OCW om de Subsidieregeling praktijkleren definitief tot 2023 te verlengen biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meerdere jaren mbo-studenten in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de beproefde bbl-route voor het opleiden van vakmensen ondersteund.

Met Prinsjesdag 2018 maakte de minister bekend te willen bezuinigen op de Subsidieregeling praktijkleren. Bovendien was er onzekerheid over het voortbestaan van de regeling vanaf 2019. De leden van de Tweede Kamer vreesden het verdwijnen van een groot aantal leerbanen. Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer de minister daarom verzocht de regeling voor meerdere jaren te behouden en de bezuiniging terug te draaien. Aan dat verzoek heeft de minister nu voldaan. Zij verlengt de regeling tot 2023. De subsidieplafonds worden jaarlijks bekendgemaakt.

Vakmensen zoals lassers, verpleegkundigen en monteurs leren hun vak over het algemeen via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl ofwel leerbaan) bij erkende leerbedrijven. Van hun studietijd brengen ze meestal vier dagen per week door bij het leerbedrijf en gaan ze één dag naar school. Er zijn bijna 108 duizend bbl-studenten, zo blijkt uit cijfers van SBB. De subsidie stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Ze kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

“Het is fijn dat we nu zwart-op-wit hebben dat de Minister de subsidie tot 2023 heeft verlengd. Ze kon er ook niet meer onder uit na de kamerbrede motie, die haar daartoe opriep”, aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. “Ze heeft de motie wel heel letterlijk overgenomen, want ze houdt een slag om de arm voor wat betreft de hoogte van het beschikbare bedrag en de verschillende doelgroepen. Als het bedrag omlaag gaat en het aantal doelgroepen neemt nog verder toe, kan de spoeling aardig dun worden. Dat gaan we nauwlettend volgen.” Metaalunie blijft er bij de minister op aandringen dat de subsidie praktijkleren geen verdienmodel voor mkb-metaalbedrijven is, maar een bittere noodzaak als tegemoetkoming in de kosten voor het jarenlang opleiden van een bbl-leerling. “De vakmensen, die de bbl oplevert, zijn van harte welkom in onze sector en daarom is de bbl een uitgelezen kans voor een techniekloopbaan.”

Bron: S-BB

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.