U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Om mkb- en familiebedrijven te helpen bij overname, verkoop of opvolging van het bedrijf is de Provincie Utrecht in samenwerking met ondernemersorganisaties, waaronder Koninklijke Metaalunie, en experts een pilot gestart waarmee in 2019 10 bedrijven op weg worden geholpen. Daartoe heeft de Provincie € 50.000 beschikbaar gesteld. Heeft uw bedrijf minder dan 50 medewerkers in dienst en bent u als eigenaar ouder dan 50 jaar, dan komt u wellicht in aanmerking.

Koninklijke Metaalunie helpt leden al via Metaalunie Bedrijfsoverdrachten bij onder andere overnames of opvolging. Toch steunt Metaalunie dit initiatief omdat onderzoek interessante resultaten op kan leveren, waarmee wij onze leden nog beter kunnen helpen. Mocht er na de - in de pilot - aangeboden hulp behoefte zijn aan een (betaald) vervolg, dan heeft Metaalunie met de organisatie achter de pilot afgesproken dat vervolgtraject over te nemen. Dit vanwege de gunstige tarieven en de uitgebreide ervaring met de sector, maar uiteraard in overleg met u.

In 2019 wordt gestart met de hulp aan 10 ondernemingen in de vorm van een pilot, waarbij ook de resultaten worden gemeten (uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht). Voor de pilot wordt nu gezocht naar bedrijven die hieraan willen deelnemen.

Hoe ziet de hulp eruit?
  • Een intake met een onafhankelijke specialist in familieopvolging dan wel bedrijfsverkoop in mkb;
  • Een Masterclass Bedrijfsopvolging gericht op de eerste fases van opvolging in de familie en
    overname/verkoop van een bedrijf;
  • Een workshop gericht op het uitwisselen van ervaringen met andere bedrijven in dezelfde
    situatie;
  • De output van het onderzoek wordt besproken met de bedrijven en de betrokken specialist;
  • Begeleiding en advies door de specialist in bedrijfsverkoop of familieopvolging;

Als tegenprestatie wordt u gevraagd mee te werken aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. Voor het onderzoek worden 5 bedrijven begin 2019 geholpen en 5 bedrijven halverwege 2019. Dit wordt gedaan om onderling te kunnen vergelijken. De deelnemende bedrijven moeten gevestigd zijn in de provincie Utrecht.

Als u mee wilt doen aan deze pilot, meldt u dan aan door een mail met uw gegevens te sturen naar info@metaaluniebedrijfsoverdrachten.nl Let op: door aan te melden komt u op een ‘kandidatenlijst’ te staan. Later wordt bekend gemaakt welke bedrijven daadwerkelijk in de pilot mee gaan draaien.

 

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl