U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastgelegd!
Goed nieuws! Een motie om de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vast te leggen is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede kamer. “Dat getuigt van veel realiteitszin over het nut en de noodzaak van deze regeling”, aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. De Kamer dwingt minister van Engelshoven nu om deze regeling in stand te houden.

Voor het behoud van de regeling was veel maatschappelijke steun en lobby van zowel sociale partners als van het scholenveld. Ook Metaalunie heeft zich sterk gemengd in de discussie over verlenging, en niet voor niets. “Met ruim 7300 bbl’ers zijn wij een belangrijke sector voor de bbl. 50% van onze instroom gaat via de bbl’route. Dat is een belangrijke levensader voor nieuw noodzakelijk vakmanschap in MKB-metaal”, laat Heij weten.

De minister hoeft in beginsel geen nieuw geld te zoeken voor de verlenging. De 200 miljoen die deze regeling jaarlijks kost staat al in de meerjarenbegroting OCW tot 2023. Tot nu toe was er echter alleen zekerheid over de daadwerkelijke besteding tot en met 2019. De belangstelling voor bbl, nu ruim 100.000 leerlingwerknemers verdeeld over alle sectoren, neemt de komende jaren toe. “Het is wat Metaalunie betreft ook een uitstekende route voor zij-instroom en doorontwikkeling van vakmanschap in het kader van LevenLangOntwikkelen. Dat bedrijven financiële ondersteuning krijgen om dit belangrijke type beroepsonderwijs mogelijk te maken is geen gunst, maar noodzaak en waardering.”

Tekst motie:
MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. Voorgesteld 1 november 2018
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat leerwerktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van (mbo-)studenten in de beroepspraktijk;
overwegende dat de subsidieregeling praktijkleren werkgevers stimuleert leerwerkplekken aan te bieden en studenten de kans biedt relevante praktijkervaring op te doen;
constaterende dat er tot 2023 budget voor de subsidieregeling praktijkleren is gereserveerd op de OCW-begroting, maar dat leerbedrijven nog in onzekerheid zitten of de subsidieregeling na 2019 wordt verlengd en zij hierdoor mogelijk terughoudend zijn in het aanbieden van leerwerktrajecten;
verzoekt de regering, de subsidieregeling praktijkleren vast te leggen tot 2023,
en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener
Judith Tielen, Kamerlid VVD
Mede-indiener
Roelof Bisschop, Kamerlid SGP
Medeindiener
Peter Kwint, Kamerlid SP
Mede-indiener
Eppo Bruins, Kamerlid CU
Mede-indiener
Anne Kuik, Kamerlid CDA
Mede-indiener
Harm Beertema, Kamerlid PVV
Mede-indiener
Lammert van Raan, Kamerlid PvdD
Mede-indiener
Zihni Özdil, Kamerlid GL
Mede-indiener
Kirsten van den Hul, Kamerlid PvdA

 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.