U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Afgelopen week kwam de bondsraad van Metaalunie weer bijeen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De Bondsraad is het hoogste orgaan van de vereniging. De belangrijkste besluiten ervan zijn het goedkeuren van de jaarrekening, het vaststellen van de begroting voor 2019 en het bepalen van de contributie in 2019. En met gepaste trots kan ik melden dat de contributie, net als vorig jaar, niet wordt verhoogd, omdat het simpelweg goed gaat met de vereniging. En mkb bedrijven moet je niet zwaarder belasten dan nodig is, een voorbeeld wat het kabinet zeker zou moeten volgen.

Waar bij ons de verenigingsdemocratie tot mooie resultaten leidt, zie je in de politiek soms ook kleine overwinningen van de democratie. Bij de belastingmaatregelen voor de komende jaren is het afschaffen van de dividendbelasting omgezet in een aantal voor het mkb vriendelijker maatregelen. Al blijft het een slecht plan dat de IB ondernemers minder voordeel krijgen doordat aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, in de toekomst tegen het lage tarief worden verrekend en het AB tarief in box 2 toch iets wordt verhoogd.

Waar echt nog een tandje bij moet, is bij het terugdringen van de regeldruk. Dit onderwerp met afstand het tijdens de Bondsraad meest genoemde onderwerp, met het ontslagrecht en het tekort aan technici. Er komt nu eindelijk een mkb-toets voor nieuwe regelgeving, die hier hopelijk paal en perk aan gaat stellen. Maar dan moet dit instrument wel stevig worden neergezet. Niet als speeltje van het ministerie EZK, maar dwingend voor alle regelgeving van alle ministeries.

Complementair hieraan is de strategische commissie betere regelgeving, die is gericht op bestaande regelgeving. Voor beide instrumenten moet het hoogste democratische orgaan van dit land, het parlement, het kabinet onder druk zetten om vol hierop in te zetten, zodat we eindelijk eens méér proportionele regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf krijgen. Als een van beide instrumenten niet met overtuiging wordt ingevoerd, werkt het andere instrument stukken minder. Ministeries blijven dan het klantbelang onderschatten - lees: het belang van het kleinbedrijf - en dan bereiken we te weinig met deze regeldrukaanpak. Laat ook hier de democratie zegevieren!

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

 

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl