U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Financiële steun bij bodemsanering nog tot 2024
Tussen 2006 en 2008 hebben ruim 10.000 ondernemers-grondeigenaren hun bedrijfslocatie aangemeld bij provincie, gemeente of de Stichting Bodemcentrum* voor de Bedrijvenregeling. De Bedrijvenregeling heeft als doel ondernemers financieel te ondersteunen bij de sanering van een bodemverontreiniging op hun perceel. Het is een initiatief van de overheid, in samenwerking met VNO-NCW / MKB-Nederland en aangesloten ondernemersorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie.

De Bedrijvenregeling is recent aangepast, waardoor het nu extra interessant kan zijn om er gebruik van te maken. Wanneer ook u uw bedrijfslocatie heeft aangemeld maar nog geen sanering heeft laten uitvoeren, dan staat uw locatie nog steeds geregistreerd om in aanmerking te komen voor financiële steun bij de aanpak van de mogelijke bodemverontreiniging op uw perceel.

De Bedrijvenregeling is op vier punten praktischer geworden:
1. Wijzigingen in bestemming is geen belemmering meer voor financiële ondersteuning
2. Overdracht / afkoop van de (rest)verontreiniging is mogelijk
3. Het is mogelijk een voorschot te ontvangen
4. Er is een einddatum vastgesteld, te weten 1 januari 2024

1 januari 2024 lijkt nog ver weg, maar de planvorming voor bodemsanering kan best een stevig traject zijn. Kom dus op tijd in actie als u iets wilt doen!

De exacte subsidiebedragen verschillen per situatie. Gemiddeld bedragen ze zo’n 35% van de totale saneringskosten. Overweegt u te verhuizen of het bedrijf over te dragen, te verkopen of te beëindigen, dan is de Bedrijvenregeling nu interessant. Uw recht op subsidie is - mits uw aanmelding voldoet aan de voorwaarden - volledig overdraagbaar. En door de aanpassing van de regeling komt u nu ook in aanmerking voor subsidie als uw bedrijfsperceel een andere bestemming krijgt, zoals woningbouw.

Meer informatie of vragen?

Kijk op bodembeheernederland.nl/bedrijvenregeling. Neem voor kosteloos advies contact op met Stichting Bodembeheer Nederland via bedrijvenregeling@bodembeheernederland.nl of 085 – 330 10 10. Vermeldt u hierbij uw bedrijfsnaam, persoonsnaam en adresgegevens. Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij de provincie of gemeente waar u zich heeft aangemeld of bij een van onze adviseurs bestuursrecht, bj@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44.

* Stichting Bodemcentrum is per 1 april 2017 gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Bodembeheer Nederland treedt op als uitvoerder van de Bedrijvenregeling. Dit in nauwe samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond, VNO-NCW / MKB-Nederland en aangesloten ondernemersorganisaties.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl