U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het kabinet heeft haar jaarlijkse begroting gepresenteerd op Prinsjesdag. De cijfers zien er mooi uit, maar toch blijft er veel discussie en onvrede over het resultaat. Natuurlijk is de vergaande en veel te dure maatregel om de dividendbelasting af te schaffen daar de aanleiding voor, maar wat mij betreft is het gebrek aan daadkracht in de besluitvorming zeker zo belangrijk. Op veel inhoudelijke dossiers wordt vooralsnog weinig vooruitgang geboekt en dat is jammer.

Als we dieper naar de verschillende maatregelen kijken, dan zien we dat de WBSO iets minder is benut. Wel is duidelijk dat deze maatregel door mkb bedrijven goed wordt gevonden en gebruikt. Met het niet benutte budget zou het in 2016 in de WBSO schrappen van de post procesgericht technisch onderzoek kunnen worden teruggedraaid. Helaas kiest het kabinet ervoor dit niet te doen en te wachten op de resultaten van de evaluatie van de WBSO eind 2018. Wij blijven hier voor strijden.

Innovatie krijgt sowieso aandacht in de miljoenennota. Er is extra geld voor kennisverspreiding naar het mkb. Als Koninklijke Metaalunie hebben we samen met TNO een knowledgedeal gesloten over deze kennisverspreiding. Dit moet nu echt tot resultaten gaan leiden.
Een onderwerp waar weinig vooruitgang op wordt geboekt, is het brede arbeidsmarktthema. Voor ons is loondoorbetaling bij ziekte al lang een doorn in het oog, vooral vanwege de re-integratieverplichtingen, die in het mkb bijna niet uitvoerbaar zijn. Er is een fors budget toegezegd om de lasten voor het mkb te verlichten, maar de uitwerking blijft vooralsnog achterwege.

Een tweede onderdeel van de arbeidsmarktdiscussie is de transitievergoeding. Veel ondernemers vinden dat de transitievergoeding tot onredelijke situaties leidt, waarbij er bij werknemers een calculerend gedrag optreedt. In de plannen van het kabinet worden een paar stappen gezet om de scherpste kantjes van de transitievergoeding af te halen, zoals een verruiming van de aftrekmogelijkheid van gemaakte (scholings)kosten. Deze kosten mogen worden verrekend met de transitievergoeding, indien deze gemaakt worden voor een andere functie in het bedrijf. Maar het brede gevoel van onredelijkheid blijft.

Een derde onderdeel van de arbeidsmarktdiscussie is de positie van zzp’ers. In deze discussie is er nauwelijks voortgang en wordt er gezocht naar een verfijnd onderscheid, wat de situatie niet helderder en werkbaarder maakt.

Het kabinet heeft ook aangekondigd dat de subsidie praktijkleren niet wordt afgeschaft. In ieder geval blijft de subsidie een jaar langer bestaan, waarbij er 19 miljoen euro wordt gekort op het beschikbare budget. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt verlaagd van € 2.700 naar € 2.500 in 2019. Wat ons betreft is de voortzetting van de regeling een eerste stap, maar zeker niet genoeg. De bbl is dé route naar vakmanschap in de metaalbewerking en moet juist worden versterkt in plaats van verzwakt. De subsidie praktijkleren is hierbij een zeer belangrijke bouwsteen.

Als laatste onderwerp uit de plannen van het kabinet wil ik de vermindering van de regeldruk noemen. Het kabinet slaat een nieuwe koers in waar het gaat om de bestrijding van regeldruk. Het gaat vanaf nu vooral om merkbaarheid in plaats van abstracte doelstellingen, waarvan ondernemers in de praktijk weinig merkten. Via een mkb-toets krijgen groepen van ondernemers de mogelijkheid om vooraf mee te denken over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid. Naast de mkb-toets start binnenkort de Strategische Commissie Betere regelgeving Bedrijven om ook bestaande knelpunten aan te pakken. Dit lijkt mij een betere aanpak, die hopelijk ook leidt tot merkbare resultaten.

Gelukkig lijkt de economische groei aan te houden en dat is voor ondernemers het meest belangrijk. Dat betekent dat er zich kansen blijven voordoen en daar gaat het ondernemers echt om. Maar dan moet de overheid wel zorgen voor goede randvoorwaarden en geen belemmeringen opwerpen. Kortom: zorg voor ruimte voor ondernemen.

Jos Kleiboer / directeur Beleid Metaalunie

> Lees ook: de Prinsjesdagnieuwsbrief

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.