U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Regeling MKB !dee

Weet u belemmeringen weg te nemen bij het investeren in scholing en ontwikkeling? Heeft u de oplossing?

De noodzaak om te investeren in personeel is enorm groot voor technische mkb-ondernemers. Echter, ondernemers ervaren belemmeringen als het gaat om investeringen in menselijk kapitaal. Deze belemmeringen bestaan uit: locatie-, financiële- of informatie-factoren. Voorbeelden: specifieke tekorten/uitdagingen voor een bepaalde regio, niet investeren uit angst dat werknemers worden weggekocht door een concurrent. De drie factoren bestaan uit vele kleinere belemmeringen, die ook nog eens in elkaar grijpen en elkaar versterken. Daarom heeft de overheid ervoor gekozen om een experimentele regeling op te zetten, die ondernemers uitdaagt om met oplossingen te komen. Oplossingen die ervoor zorgen dat (technische) mkb-ondernemers meer gaan investeren in ontwikkeling en scholing van (huidige en toekomstige) werkenden. 

Voor de regeling MKB !dee (waarbij Metaalunie nauw betrokken was) kunt u, van 3 tot 20 september a.s., in vijf categorieën uw ideeën indienen:

1. het bevorderen van regionale samenwerking ten aanzien van menselijk kapitaal tussen kleine of middelgrote ondernemingen enerzijds en grote ondernemingen anderzijds in technische sectoren;

2. het versterken van een leercultuur binnen kleine en middelgrote ondernemingen in technische sectoren;

3. het stimuleren van samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen in technische sectoren enerzijds en onderwijsinstellingen anderzijds ten behoeve van het vergroten van de vraag naar beroepsgerichte opleidingen of het aanbod of de kwaliteit van technische docenten;

4. het oplossen van huidige of toekomstige tekorten aan werkenden in technische sectoren in krimpregio’s of anticipeerregio’s; 

5. het anticiperen op marktontwikkelingen die voortvloeien uit de klimaat- en energietransitie.

Informatiebijeenkomst
RVO organiseert op maandag 27 augustus een eerste informatiebijeenkomst over MKB !dee. De bijeenkomst start om 13.00 uur bij de RVO (Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag). > Aanmelden.

Meer informatie/vragen
- www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee
- mkbidee@rvo.nl

MKB !dee is onderdeel van het Techniekpact én van het MKB Actieplan.

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.