U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
MVO-Monitor wederom keurmerk voor lening EIB/Rabobank
De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) lanceren een 'impactlening' van EUR 250 miljoen voor het mkb in Nederland. Eerdere tranches hadden een omvang van respectievelijk 50, 100 en 200 miljoen euro. Tot nu toe hebben bijna 300 milieubewuste bedrijven in Nederland geprofiteerd van voordelige leenvoorwaarden van door de EIB gesteunde impactleningen bij de Rabobank. Als mkb bedrijven gebruik willen maken van de lening, moet het gaan om een duurzame investering en moeten ze beschikken over minimaal één geselecteerd keurmerk. Eén van die geselecteerde keurmerken is de MVO-Monitor van Koninklijke Metaalunie.

Impactleningen zijn volgens de Rabobank een succes. Impactleningen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De Rabobank onderzoekt of ook initiatieven die de circulaire economie versterken met impactleningen kunnen worden gefinancierd. De rentekorting is zowel een beloning voor de impact die bedrijven hebben als koploper op het gebied van duurzaamheid als een aanmoediging om op de ingezette weg verder te gaan.

Het initiatief beloont die bedrijven die echt hun best doen om groener te worden. Koplopers krijgen in verschillende sectoren de kans om hun activiteiten verder uit te breiden of andere innovatieve plannen te financieren. De uitbreiding van de impactleningen is des te relevanter in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs; het laat zien dat groen ondernemen economisch zin heeft.

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koplopers zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een van de geselecteerde keurmerken bezitten. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de normale voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro en de hoofdsom van de impactlening is gemaximeerd op 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening berust bij de Rabobank.

Deelnemende keurmerken
Bij de selectie van keurmerken is gekeken naar de manier waarop bij bedrijven wordt toegezien op het voldoen en naleven van de keurmerkeisen. Voor de geselecteerde keurmerken geldt dat ze eisen stellen die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn.

 

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Oude waarden
> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl