U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het is rustig in het land. De schoolvakanties zijn gestart en de politiek is met zomerreces. Ik kan weer lekker doorrijden op de snelweg. Wat het weer betreft is het al lang zomer en zucht Nederland onder de langste droogte sinds lange tijd. Ook de Nederlandse overlegpolder ligt er een beetje dor en verwaarloosd bij.

Gelukkig geldt dat niet voor de economie. Als we terugkijken naar het eerste half jaar van 2018, dan zien we economisch een aanhoudende zomerperiode. De groei zet door en ondanks alle uitdagingen op het wereldtoneel, die voor donkere wolken zorgen, blijven de resultaten in het MKB-metaal op dit moment goed. We zien dit ook terug in de groei van Koninklijke Metaalunie. Het aantal nieuwe leden ontwikkelt zich goed en het aantal faillissementen bevindt zich op een historisch laag niveau. Nadat we begin dit jaar het 14.000ste lid mochten begroeten, zijn we inmiddels dit aantal ruimschoots gepasseerd.

In de Nederlandse overlegpolder staat het er minder florissant voor. In het nieuwe kabinetsbeleid zijn veel zaken aangekondigd, maar is het nog steeds wachten op een concrete en voor het mkb passende uitvoering. De jonge aanplant staat er dus een beetje troosteloos bij zullen we maar zeggen en de plantjes kunnen wel wat water gebruiken.

Zo is het pensioendossier nog steeds volop in discussie en maken wij ons grote zorgen of er wel een gezonde plant met stevige wortels ontstaat. Bijvoorbeeld de kosten van het afschaffen van de doorsneepremie zijn, in elk geval in onze sector, een heet hangijzer. Ik vraag me af welk probleem dit precies oplost, terwijl het wel ontzettend veel geld gaat kosten voor het pensioenfonds én het de solidariteit op het spel zet. Ook het dossier van de loondoorbetaling bij ziekte lijkt door de droogte in de polder te verpieteren.

Op onderwijsgebied is de aandacht voor techniekonderwijs groot, maar is de situatie in het beroepsonderwijs nog steeds zorgelijk, terwijl de personeelstekorten bij bedrijven toenemen. Hier moet echt een tandje bij. De laatste brief van de minister van onderwijs over de bbl geeft weer een beetje hoop dat dit mooie kasplantje niet ten onder gaat. Maar we moeten alert blijven dat de bbl niet blijvend wordt uitgeroeid.

Als laatste noem ik het stimuleren van procesinnovatie. Iets wat cruciaal is om de keten in de maakindustrie goed te laten functioneren. Maar slimmer produceren moet vooral van de bedrijven komen, en dat is natuurlijk zo. Een steuntje in de rug zou echter helpen en dat blijft tot nu toe uit.

Maar aan de droogte zal vroeg of laat een einde komen en dan komen deze zaken hopelijk goed. We blijven de verschillende dossiers water geven en we stimuleren de overheid de uitvoering van het aangekondigde beleid voortvarend én met oog voor het MKB-metaal ter hand te nemen. Dat kan werken als een verfrissende regenbui, waar we in ondernemend Nederland op zitten te wachten. We moeten er alleen voor waken dat het geen koude douche wordt.

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.