U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Kabinet verbindt de circulaire economie met het klimaat
Het kabinet stelt in haar reactie op de transitieagenda’s circulaire economie nu ook formeel vast dat de circulaire economie (CE) helpt de klimaatdoelen te realiseren. FME en Koninklijke Metaalunie zijn hier al langer voorstander van en zijn tevreden dat het kabinet deze koppeling nu ook maakt. Metaalunie en FME hadden 8 maart jl. de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze vroegen de relatie tussen CE en het klimaat te onderzoeken. TNO heeft nu doorgerekend dat het realiseren van de transitieagenda’s kan leiden tot wel 7,7 Mton CO2 in 2030 en 13 Mton in 2050. Ter vergelijking moet de industrie in 2030 14,3 Mton CO2 reduceren. De circulaire economie kan eraan bijdragen door kosteneffectief CO2 te besparen. Minder tevreden zijn de branches over het uitblijven van concrete investeringen in de CE door het kabinet. 

Het kabinet schrijft hierover dat de investering voor de CE o.a. wordt gekoppeld aan de klimaatenveloppe en dat de Tweede Kamer hier apart over geïnformeerd wordt. Vanuit de ervaring dat de klimaatenveloppe de vorige keer meer dan twee keer overtekend was met energietransitieprojecten, maken FME en Metaalunie zich zorgen over deze systematiek. De twee organisaties vragen zich af of er wel genoeg geld overblijft om in de CE te investeren. Daarom pleiten ze ervoor om voldoende geld te alloceren binnen het klimaatakkoord voor de CE. Anders is het risico zeer groot dat er van een gestructureerde meerjaren aanpak te weinig terecht komt. Dit zou een gemiste kans betekenen.

Het is verstandig dat het kabinet de komende jaren ca. 4.000 bedrijven voor 2022 stappen wil laten zetten om met de CE aan de slag te gaan. Hierbij zal het zogeheten CIRCO-project uitgebreid worden. FME en Metaalunie doen hier al aan mee en hebben al diverse workshops uitgevoerd in samenwerking met hun partners. Bedrijven kunnen zich aanmelden via de website www.circulairemetaalketen.nl.

Beide branches denken dat het plan van het kabinet om circulair bouwen te stimuleren door middel van de milieuprestatie-eis bij gebouwen een goede zaak is. Omdat in de toekomst het energieverbruik van gebouwen volledig duurzaam wordt, zullen materialen een steeds grotere bijdrage leveren aan de totale milieudruk van een gebouw. Het in een gebouw verwerkt metaal is al 100% circulair en het is goed dat er een eerlijke vergelijking wordt gemaakt in de milieuprestatie van alle materialen.

Tenslotte meldt het kabinet nog dat het de systematiek van producentenverantwoordelijkheid gaat uitbreiden bij o.a. meubels en producten die nodig zijn voor de energietransitie. Echter: de verantwoordelijkheid van het recyclen van een product kan niet voor de volle 100% worden neergelegd bij een bedrijf, vinden Metaalunie en FME. In de praktijk is deze systematiek alleen mogelijk als alle schakels in de keten, variërend van bedrijven, gemeenten, afvalbedrijven, winkels en burgers hieraan meewerken. FME en Metaalunie roepen daarom het kabinet op eerst de lessen te trekken uit de ervaringen die al zijn opgedaan bij het inzamelen en recyclen van elektrische apparaten, en verbeteringen door te voeren. Pas daarna kunnen nieuwe systemen voor nog meer producten geïntroduceerd worden. Een van de problemen van de huidige systemen is bijvoorbeeld het omgaan met lekstromen van elektrische producten die in het zogenoemde grijze circuit belanden, wel gerecycled worden, maar niet meetellen in de recyclingcijfers van de producenten en importeurs. In dat licht zijn Metaalunie en FME tevreden dat het kabinet een ‘Taskforce Herijking Afvalregelgeving’ instelt die de overheid gaat adviseren over de knelpunten in de afvalregels vanuit de praktijk.


- Kabinet verbindt de circulaire economie met het klimaat (pdf)
- Kabinetsreactie op de transitieagenda's circulaire economie (pdf)
- Uitvoering transitieagenda maakindustrie (Brief FME en Metaalunie aan Tweede Kamer-commissie Infrastructuur en Waterstaat) (pdf)

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.