U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Soms val ik van mijn stoel van verbazing. Eerst schrijft de minister van Onderwijs dit jaar aan alle ouders van vmbo-eindexamenleerlingen een brief, waarin ze aandacht vraagt voor de bbl als aantrekkelijke leerroute (het bbl-offensief). En vorige week kondigt die zelfde minister aan dat ze van plan is om de voor de bekostiging van die opleiding essentiële subsidie praktijkleren volgend jaar te schrappen. Weet de ene hand nog wat de andere doet? Een onzalig idee, dat zelfs de overheid meer geld gaat kosten.

Ik zal dat even uitleggen. De Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl) is naast de Beroeps Opleidende Leerweg (bol) een gelijkwaardige weg naar een vakdiploma in het middelbaar beroepsonderwijs. Waar de bol grotendeels op de scholen (roc’s) plaatsvindt, is de bbl bij uitstek gericht op leren in en voor de beroepspraktijk. Het is een leerroute, waar het bedrijfsleven echt behoefte aan heeft, en leidt tot een uitstekende startkwalificatie op de arbeidsmarkt. De overheid ondersteunt de bbl op dit moment met de subsidie praktijkleren, omdat het onderwijs vier dagen in de week op de werkvloer plaatsvindt en niet binnen een onderwijsinstelling. Dit kost bedrijven veel tijd en dus geld, en kost minder voor de onderwijsinstellingen. Logisch dus dat de overheid een deel van de kosten aan het bedrijf vergoedt. 

Erkende leerbedrijven investeren zelf gemiddeld € 12.000,- per jaar in een bbl-leerling. De subsidieregeling voorziet op dit moment in een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,-. Een ernstige bezuiniging op de bestaande subsidieregeling, zo blijkt uit een eigen evaluatie van de minister, leidt ertoe dat er 20% minder wordt opgeleid! Als MKB-metaal hebben we de afgelopen jaren een stabiel aantal bbl-leerlingen opgeleid. Maar liefst 50% van onze instroom van jongeren verloopt via deze route. De afschaffing van de subsidie praktijkleren heeft hier desastreuze gevolgen. 

Daar komt nog bij dat de overheid zichzelf in zijn voet schiet, omdat de bol opleiding de overheid meer geld kost per leerling. In een bol-leerling investeert de overheid met € 7.000,- ruim twee keer zoveel als in een bbl-leerling met € 3.000,-. Ook met het maximale bedrag van € 2.700,- aan subsidie voor praktijkleren erbij is een bbl-leerling nog altijd ruim € 1.300,- goedkoper voor de overheid. Het is echt penny wise, pound foolish als dit doorgaat. 


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

> Lees in dit kader ook: Werkgevers en werknemers: bezuinigen op praktijkleren kost duizenden leerbanen

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Geniet van de zomer

> Lees meer.