U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Metaalunie positief over financiële impuls technisch onderwijs
Koninklijke Metaalunie vindt de plannen van minister Slob van OCW om alle vmbo-scholen met een technisch profiel in 2018 en 2019 extra geld te geven om te investeren in techniekonderwijs een positieve impuls voor het technisch onderwijs. Maar tegelijkertijd zet Metaalunie wel kanttekeningen bij de voorgestelde cofinanciering van de regioplannen door het bedrijfsleven.

“Heel positief is dat minister Slob inziet dat samenwerking met het bedrijfsleven voor vmbo-scholen onontbeerlijk is”, zegt Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Metaalunie. “Dat benadrukken we zelf ook steeds. Wat curieus is dat de minister stelt dat bij de regioplannen, op basis waarvan de vmbo-scholen geld krijgen vanuit de 100 miljoen, 10% cofinanciering moet komen uit het bedrijfsleven, financieel en in natura om daarmee het commitment van de bedrijven concreet te maken. Dan vraag je eigenlijk jaarlijks 10 miljoen van het bedrijfsleven. Dat lijkt heel wat, maar eigenlijk doen we dat elk jaar al als technische sectoren in de Industriecoalitie. De minister weet dat het bedrijfsleven ook nu al fors investeert in promotie van techniek en de relatie met scholen. De minister maakt daar geen melding van en dat geeft te weinig eer aan de huidige inspanningen van scholen en bedrijven.” 

In een brief van de Industriecoalitie aan minister Slob van 21 december 2017 staat dat op dit moment de industriecoalitie gezamenlijk en afzonderlijk tenminste tien miljoen euro investeert in het promoten van techniek. Heij: “Dit gebeurt in alle arbeidsmarktregio’s door ondersteuning van instroom-in-de-techniek activiteiten. Daarnaast leveren bedrijven  al docenten-capaciteit aan Techmavo’s, Techhavo’s en Technasia en stellen ze materialen en locaties beschikbaar. Het lijkt mij dat we dat  structureel onderdeel laten zijn van de op te stellen vmbo-regioplannen.

Heij ziet ook dat scholen die nu al een band met het omliggende bedrijfsleven hebben, het beter doen. “Het gaat dan vaak om een schil van bedrijven ‘de vrienden van...’ Dat gebeurt in goed overleg en nauwe samenwerking. Voor leerlingen is het belangrijk om helder inzicht te krijgen in de context van hun toekomstige beroep en de bijbehorende bedrijven. Scholen krijgen nu gelukkig middelen om mensen vrij te spelen om goede afspraken te maken met bedrijven.”

Lees ook de blog: 'Opleiden kost poen en aandacht'.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl