U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Voorgestelde wijziging Activiteitenbesluit mkb-onvriendelijk

Koninklijke Metaalunie is van mening dat de voorgestelde wijziging van het Activiteitenbesluit Milieu ondoordacht en niet mkb-vriendelijk is en een deadline kent die praktisch onhaalbaar is. Metaalunie reageert op het voornemen om ondernemers die jaarlijks 50.000 kilowattuur of meer aan elektriciteit en/of 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen gebruiken, per 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar verplicht te laten melden welke erkende energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Metaalunie zegt dit in een internet consultatie in reactie op een wijzigingsvoorstel van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm).

In dit wijzigingsvoorstel wordt naast de meldingsplicht via een digitaal systeem ook voorgesteld om bedrijven te verplichten ook - indien niet alle erkende maatregelen zijn getroffen- gemotiveerd te laten aangeven of er alternatieve maatregelen genomen zijn.

Metaalunie betreurt het dat de oorspronkelijke EPK-afspraken zoals die voort leken te komen uit het Energieakkoord door het huidige kabinet niet zijn doorgezet. “Daardoor is het EPK-systeem, als beoogde sluitsteen van de gezamenlijke afspraken in het kader van de Wet milieubeheer, niet tot wasdom kunnen komen. Een vooralsnog gemiste kans”, vindt beleidssecretaris Gerard Wyfker van Metaalunie. “Als het voornemen tot wijziging van artikel 2.15 Abm wordt doorgezet, worden in te korte tijd effecten afgedwongen zonder dat eerst de onderliggende instrumenten daarvoor en vereiste randvoorwaarden daarbij goed doordacht en gereed gemaakt en geborgd zijn. Hier zou eerst aan gewerkt moeten worden, in goed overleg met de relevante branche- en -ondernemersorganisaties alsmede bevoegde overheden. Dat zou het voornemen in ieder geval uitvoerbaar kunnen maken en zorgt voor meer kans op draagvlak”, aldus Wyfker.

Metaalunie geeft in de internetconsultatie een aantal aanbevelingen waaronder het voorstel om de periodieke meldingsplicht in al haar facetten zorgvuldiger voor te bereiden dan op basis van het op dit moment voorgenomen tijdpad mogelijk is. Wyfker: “Zorg ervoor dat ondersteunende instrumenten ruim voor inwerkingtreding van het nieuwe artikel 2.15 volledig gereed, getest en solide bevonden zijn en een breed draagvlak hebben en dat geldt met name voor het ‘digitaal systeem’, dat wat Metaalunie betreft niet meer dan een eenvoudig aanvinklijstje mag zijn en aan moet sluiten op bestaande private instrumentaria (waaronder de digitale EPK-tool en de digitale MVO-monitor van Metaalunie) zodat meldingen die in dat kader of ingevolge publiekrechtelijke verplichtingen worden gedaan (bijv. EED) kunnen gelden als legitieme artikel 2.15 Abm–meldingen.”

> Download hieronder de complete reactie.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl