U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het mkb is de laatste tijd veel in het nieuws. Daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Recent schreven acht DGA’s een brandbrief aan premier Rutte, waarin werd opgeroepen om als overheid het ondernemerschap niet in de kiem te smoren. Zij noemen de fors hogere ondernemers-rendementsbelasting uit het regeerakkoord 'een boete op ondernemen’. Maar ook gemeenten zien ondernemers steeds vaker als melkkoe.

In de brief werd benadrukt dat ondernemers de basis leggen voor de Nederlandse welvaart. Daarom moet het kabinet (belasting)box 2 voor ondernemers en ondernemend vermogen ongemoeid laten. Zij pleiten voor een positieve ondernemersagenda op Prinsjesdag, waarin weeffouten als deze in het regeerakkoord, worden hersteld. Want het regeerakkoord maakt ook tijdelijke krachten flink duurder, biedt geen uitzicht op een werkbare ontslagwetgeving en evenmin op een reële loondoorbetaling bij ziekte. Deze zaken hangen als een molensteen om de nek van veel kleinere ondernemers.

Als Koninklijke Metaalunie herkennen wij dit signaal. Wij geven ditzelfde geluid regelmatig af in politiek Den Haag. Het geluid van het midden- en kleinbedrijf klinkt tegenwoordig steeds luider, maar zou ook in de Malietoren nog sterker mogen worden geventileerd. En nog belangrijker, zou ook beter moeten worden gehoord.

Dat dit geluid juist van een aantal DGA’s komt, is heel goed. Want als je naar het mkb kijkt, dan is juist het persoonlijk eigenaarschap een drijvende kracht achter veel bedrijven. De informele sfeer en de sociale betrokkenheid van de mkb ondernemer, wat zo kenmerkend is voor familiebedrijven, maakt het leuk om in een mkb bedrijf te werken. Het effect hiervan wordt vaak onderschat, maar om met de woorden van Cor van Vilsteren, voorzitter van de onderwijscommissie van Metaalunie, te spreken: ‘mensen willen fluitend naar hun werk kunnen gaan.’

Het is daarom jammer dat in discussies over de economische groei en over loonsverhogingen voortdurend wordt gesproken over hoge dividenduitkeringen aan aandeelhouders, een gedaalde arbeidsinkomensquote en de beloning van topbestuurders. Bij het mkb spelen dit soort zaken vrijwel niet. Maar het mkb heeft wel hersteltijd nodig om de schade uit de achter ons liggende crisis te boven te komen. Dat vraagt om ruimte, ruimte om te ondernemen en ruimte om te investeren. Dan ontstaat er ook weer ruimte voor verdere groei.

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl