U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

In het recente verleden zijn veel gemeenten en overheden voor de fysieke ruimteplanning (in bedrijventerreinen e.d.) ten onrechte uitgegaan van een krimpende industrie en krimpend ruimtegebruik daarvoor. Om te zorgen dat gemeenten en provincies uitgaan van de juiste te verwachten ontwikkelingen in de maakindustrie en de daarvoor benodigde ruimteplanning, wordt in opdracht van 10 provincies onderzoek gedaan naar het toekomstig ruimtegebruik van de maakindustrie. 

Koninklijke Metaalunie steunt dit onderzoek, daarom verzoeken wij bedrijven in de maakindustrie een korte anonieme enquête in te vullen. Dit vermijdt hopelijk dat veel bedrijven in de nabije toekomst door gemeenten onnodig ruimtelijk klem worden gezet, terwijl er juist groei gewenst is. Zeker op locaties/in regio’s waar de ruimtedruk nu al groot is.

Het onderzoek levert veel op: 
  • concreet en ‘uit eerste hand’ zicht op de impact van trends in de industrie en uw branche in het bijzonder;
  • betekenis van deze trends voor de ruimtevraag en werkgelegenheid in de industrie voor de komende jaren;
  • de belangen van de industrie komen beter op het netvlies bij beleid- en plannenmakers;
  • ondernemers kunnen zo invloed uitoefenen richting (beleids)keuzes over locatie en het vestigingsklimaat in de gemeente.

Achtergrond
Regelmatig wordt gesteld dat de industrie niet meer belangrijk is voor onze (diensten)economie en dat de werkgelegenheid in de industrie daalt. Hierdoor zou minder ruimte voor de industrie nodig zijn en verschijnen steeds vaker plannen voor woningbouw op en bij bedrijventerreinen. Maar klopt dit beeld wel? De industrie blijkt nu immers dé groeimotor van de Nederlandse economie. Steeds vaker zijn er bedrijven die industriële activiteiten naar Nederland (terug) halen of opstarten. Diverse industrieën groeien hierdoor weer in werkgelegenheid of verhogen juist hun toegevoegde waarde door verdere automatisering, robotisering en digitalisering. Soms met meer ruimtevraag als gevolg, zo lijkt het.

Het onderzoek moet antwoorden geven op deze vragen en helderheid scheppen in hoeveel en welke ruimte voor de industrie in de komende jaren nodig is. Input van ondernemers is daarvoor essentieel. Door bij te dragen in dit onderzoek kunnen de belangen van de industrie beter worden gecommuniceerd en worden de belangen van de industrie versterkt bij toekomstige (gemeentelijke) planvorming.

In de eerste helft van 2018 komen de resultaten van het onderzoek beschikbaar. Uiteraard krijgen deelnemers een exemplaar van het onderzoek!

> Naar de vragenlijst.

Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl