U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Koninklijke Metaalunie heeft recent een brief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin gemeld wordt dat de handhaving op CE-markering volgens EN1090-1 bij de volgende marktactiviteit wordt opgeschort: ‘Fabrikanten die een gemonteerde constructieve staalconstructie leveren als onderdeel van een gebouw of bouwwerk en waarbij de fabricage in de fabriek en de montage op de bouwplaats beiden worden uitgevoerd door de fabrikant.’ Directe aanleiding is de constatering van Metaalunie dat er in verschillende Europese landen verschillend wordt gehandhaafd.

Welke bedrijven?
Het gaat hierbij om bedrijven, die constructies leveren die onder EN1090-1 zouden moeten vallen maar die naast de productie van de onderdelen ook de verantwoordelijkheid hebben die onderdelen op de bouwplaats te monteren (of onder regie staalbouwer laten monteren. Met andere woorden bedrijven die een complete constructie onder hun verantwoordelijkheid neerzetten.

Naar aanleiding van ons onderzoek in Duitsland, Franrijk en België is Metaalunie tot de volgende aanname gekomen.

Om te moeten CE-markeren moet het gaan over: 

  • Een bouwproduct waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm van kracht is, (waar dus ook geen overgangsperiode meer voor geldt.) 
  • Het bouwproduct moet op de markt gebracht worden of het moet beschikbaar gesteld worden aan de markt (door bijvoorbeeld in een catalogus te worden aangeboden) 
  • De onderdelen van de dragende constructie komen echter niet op de markt als de producent ook verantwoordelijk is voor de montage daarvan op de bouwplaats en zouden daarom dus niet CE-gemarkeerd hoeven te worden.

Hoe hier mee omgaan
Belangrijk is te weten dat de norm niet is teruggetrokken, maar ILT slechts heeft aangegeven in bovenstaande situaties voorlopig niet te zullen handhaven. Dat de handhaving is opgeschort, betekent niet dat deze niet kan worden hervat. U wordt aangeraden om zich te blijven voorbereiden op inspecties en controles op naleving van de Europese verordening CPR zoals u gewend bent.

In de brief stelt de inspectie ook dat indien u gecertificeerd bent u nog altijd moet leveren met CE-markering en een prestatieverklaring. Wanneer u constructieve delen niet zelf monteert, maar aan derden levert, blijft uiteraard gelden dat deze moeten worden voorzien van een CE-markering en prestatieverklaring. Voor deze activiteiten zal de handhaving ook niet worden opgeschort

In de verhouding tussen u en uw opdrachtgever kan er enige onduidelijkheid ontstaan over waar de te leveren constructie aan moet voldoen. Het is raadzaam om hierover specifiek aandacht te vragen bij het vaststellen van de leveringsovereenkomst. Als zelfs de overheid niet weet aan welke regels wij ons moeten houden dan is het in uw relatie met uw klant ten zeerste aan te raden om daarover heldere afspraken te maken.

Vragen?

Omdat Metaalunie op dit moment niet meer weet dan hetgeen hier is omschreven, willen wij u verzoeken om eventuele vragen over dit onderwerp te stellen aan het Contactpunt CE markering

Voor Metaalunie is de brief aanleiding om additionele vragen te stellen aan het ministerie en de inspectie te verduidelijking. Vooral over hoe men een eventuele herstart van de handhaving gaat communiceren en organiseren, maar ook of bedrijven en in het bijzonder bedrijven uit de grensregio hiervan gaan merken en bedrijven uit andere landen die hier willen leveren. Mocht daar meer relevante informatie beschikbaar komen, zullen wij u daarover informeren.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Smart Manufacturing Award 2019
> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl