U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
MKB-metaal: goed tweede kwartaal dankzij aantrekken binnenlandse markt

Het MKB-metaal heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Met name het verder aantrekken van de binnenlandse markt is hier verantwoordelijk voor. Met de sterke toename van de orderintake is ook de werkgelegenheid en het aantal vacatures sterk toegenomen. De vraag naar vakmensen is op het moment zo groot dat meerdere sectoren aangeven niet alle uitstaande vacatures in te kunnen vullen. Het effect van een hogere bezettingsgraad heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de verkoopprijzen en de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Dat blijkt uit de resultaten van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het MKB-metaal.

Ook de buitenlandse orderpositie is verder gegroeid maar deze groei was in het tweede kwartaal geringer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Ondanks alle positieve ontwikkelingen is de sector met haar verwachtingen voor het derde kwartaal van dit jaar iets terughoudender. De gemiddelde totale orderportefeuille is in het tweede kwartaal gestegen van gemiddeld 7,6 naar 9,5 weken.

Orderpositie binnenland - Net als in het eerste kwartaal van dit jaar is de binnenlandse orderpositie de aanjager van de huidige groei van het MKB-metaal. 45% van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het tweede kwartaal is toegenomen terwijl dit bij maar 10% is afgenomen. De laatste keer dat het MKB-metaal een dergelijke groei liet zien, was in 2008.
De waardering van de binnenlandse orderpositie is net als in het eerste kwartaal van dit jaar overwegend positief. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl maar 7% aangeeft ontevreden te zijn.
De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn voorzichtiger. Een lagere groeiverwachting voor het derde kwartaal is echter heel gebruikelijk. In het derde kwartaal nemen de omzetten door de zomervakantie voor veel bedrijven automatisch af.

Orderpositie buitenland - De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille over het tweede kwartaal wordt aanzienlijk minder positief beoordeeld dan over het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal was de ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille beter dan de binnenlandse orderportefeuille, nu is dat andersom. Kwartalen met hoge groei worden afgewisseld met kwartalen met een lage groei.
Nu geeft 32% van de exporterende bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben terwijl dat in het vorige kwartaal nog 44% was. Het aantal bedrijven met een afgenomen orderportefeuille buitenland is daarentegen iets toegenomen. Per saldo geeft nu 15% van de bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben terwijl dit in het vorige kwartaal nog 30% was.
De waardering van de orderportefeuille buitenland is in het tweede kwartaal afgenomen. In het eerste kwartaal waardeerde per saldo 36% van de bedrijven hun portefeuille positief. In het tweede kwartaal is dit afgenomen tot 24%. Ook de verwachtingen voor de exportportefeuille voor het derde kwartaal van 2017 zijn minder positief dan die voor de binnenlandse markt.

Verkoopprijzen - Na vele kwartalen waarin er per saldo geen sprake was van prijsverhogingen wist in het eerste kwartaal van 2017, 23% van de bedrijven de verkoopprijs te verhogen. Deze trend heeft zich in het tweede kwartaal voortgezet. Kanttekening hierbij is dat niet is na te gaan voor welk deel deze verhogingen nodig zijn om een hogere inkoopprijs te compenseren.

Personeel - Bij een kwart van de respondenten werkten er in het tweede kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het eerste kwartaal. Een dergelijke groei vond voor het laatst plaats medio 2008. Bij 4% van de bedrijven werkt juist minder mensen in vaste dienst. Net als voorgaande kwartalen groeide ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten.
Van de deelnemers heeft 46% tenminste één vacature openstaan. Dit lag in voorliggende kwartalen rond de 33%. Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,2 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten voor meer dan 4% van hun personeelsbestand vacatures open staan.

Bedrijfsresultaat - Met de groei van de orderportefeuille neemt ook het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal toe. Bij vier op de tien bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen terwijl dit bij 10% is afgenomen. De waardering van het bedrijfsresultaat wordt, net al in het eerste kwartaal, door 55% van de bedrijven als positief beoordeeld, terwijl maar 3% van de respondenten deze als negatief kwalificeert.

Het aantal bedrijven dat winst maakt is weer toegenomen ten opzichte van voorgaande kwartalen. De laatste keer dat zo’n groot deel van het MKB-metaal winst maakte, was negen jaar geleden. Driekwart van de bedrijven geeft aan winst te maken, 5% maakt verlies en 20% zegt break even te draaien.

 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.