U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Nederlandse economie zomert door
Na een sterk 2016 zomert de Nederlandse economie volgens economen van de Rabobank ook dit jaar door. Het bbp groeit in 2017 naar verwachting met 2,2 procent. Volgend jaar zal de groei iets afvlakken tot 1,9 procent.

Hoewel met name de (geo-)politieke risico’s in de wereld nog relatief groot zijn, lijkt Nederland hier vooralsnog geen last van te hebben. De export groeit namelijk gestaag. Ook de woninginvesteringen en de consumptie van huishoudens stuwen de economische groei in Nederland dit jaar op. De arbeidsmarkt doet het eveneens goed. Zo komt de werkloosheid in 2018 naar verwachting uit op 4,5 procent. Wel komt na volgend jaar een einde aan de huidige inhaalgroei.

Ondanks deze goede vooruitzichten is de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen op lange termijn wel een zorg. In de crisis dook het inkomen van veel Nederlanders omlaag en het groeit nu al langere tijd matig, ondanks dat de werkloosheid rap daalt. Afgelopen maanden was de reële loongroei zelfs fors lager dan in de eerste maanden van 2016. Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen netto loon en werkgeverslasten.”

De groei van de wereldeconomie komt dit jaar naar verwachting iets hoger uit dan in 2016. Rabobank heeft de groeiraming voor de VS en het VK weliswaar naar beneden bijgesteld, maar verwacht dat de eurozone en China harder zullen groeien dan eerder voorzien. Daarnaast ziet Rabobank een wereldwijd herstel van grondstofprijzen, waar vooral grondstof exporterende economieën als Rusland en Brazilië baat bij hebben.

Veel van de huidige groei betreft inhaalgroei. Het is daarom gewenst dat beleidsmakers meer werk gaan maken van mondiale onevenwichtigheden om zo hun remmende werking op de wereldgroei te beperken. Met mondiale onevenwichtigheden bedoelt Rabobank specifiek de verschillen in posities op de lopende rekening van landen. Deze verschillen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de financiële crisis.

Bron: Rabobank


Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Ruimte voor het mkb
> Lees meer.

Contact

030 6053344                                   
info@metaalunie.nl