U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Handhaving Wet DBA langer uitgesteld

De handhaving van de nieuwe regels voor zzp’ers wordt nog langer opgeschort. De wet DBA blijft tot in ieder geval 1 juli 2018 in de ijskast. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers dus geen boetes of naheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat de zzp-constructie eigenlijk neerkwam op een verkapte dienstbetrekking.

“Koninklijke Metaalunie is voor verder uitstel van de Wet DBA tot dat er meer duidelijk is en komt. De druk op het voortbestaan van de zelfstandigenaftrek moet worden verminderd en mag niet opnieuw weer toenemen door alle onduidelijkheid omtrent de handhaving van de Wet DBA”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie. “Dit kan worden bereikt door een sterk onderscheid tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst en ondernemers. De begrippen 'gezagsverhouding en persoonlijke arbeid’ moeten opnieuw worden gedefinieerd of worden vervangen door een ander begrip.”

Het onderscheid tussen werknemer en zzp’er loopt nu via het arbeidsrecht en het begrip dienstbetrekking. Volgens Kleiboer moet daar in de toekomst het begrip ondernemerschap tegenaan worden gezet. “Kijk beter naar verdiencapaciteit, reële prijs, maar leg geen minimumprijs vast, aanwezigheid van bedrijfsmiddelen, resultaatgericht werken, specialistisch werk, het hebben van verschillende opdrachtgevers, zelfstandigheid in de uitoefening, duur van de overeenkomst, aantal uren per week en meer van dit soort criteria”, aldus Kleiboer. Hij benadrukt verder dat het aan het nieuwe kabinet is om een afgewogen keuze te maken hoe het begrip zzp’er wordt ingevuld.

De eerdere opschorting liep tot 1 januari 2018. Nu een nieuw kabinet nog niet in zicht is om het vraagstuk op te pakken, is die periode verlengd tot halverwege 2018. Wel zullen enkele bedrijven die evident in overtreding zijn omdat ze met schijnconstructies werken, alsnog kunnen worden aangepakt. Volgens het ministerie van Financiën gaat het dan om situaties waarin sprake is van „listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting”. Metaalunie adviseert haar leden dan ook om de (verlengde) overgangsperiode van de wet DBA tot 1 juli 2018, te gebruiken om de gehanteerde werkwijze onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.

 

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Ruimte voor het mkb
> Lees meer.

Contact

030 6053344                                   
info@metaalunie.nl