U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
‘Arbeidsmarkt grootste uitdaging nieuw kabinet’
aldus Halbe Zijlstra bij overhandiging Metaalunie jaarverslag 2016

Met het aanbieden van het jaarverslag 2016 aan VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft Koninklijke Metaalunie de duidelijke boodschap meegegeven dat een nieuw te vormen kabinet niet om het MKB-metaal heen kan. “Het MKB-metaal is een belangrijk deel van de maakindustrie en speelt een cruciale rol bij een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland. De veelal kleinere bedrijven zijn actief in de hele keten van de Nederlandse maakindustrie.  Metaalunie spoort de overheid daarom aan om maatregelen te nemen die de kenmerken en kracht van het MKB-metaal en de keten waarin zij functioneren,  ondersteunen en versterken”, sprak Metaalunievoorzitter Fried Kaanen bij de overhandiging.

Zijlstra noemde het onderwerp waarover hij geïnterviewd is voor het jaarverslag, de arbeidsmarkt, ‘de grootste uitdaging van een nieuw kabinet’. “Voor een klein bedrijf zijn de risico’s en de verplichtingen van het iemand in vaste dienst hebben heel groot. Want op het moment dat bij een kleine ondernemer, met één man personeel, dat ene personeelslid ziek wordt, is het bedrijf bijna failliet. Dan denk je wel twee keer na voordat je mensen aanneemt”, projecteerde Zijlstra de knelpunten op het MKB-metaal. Zijlstra sprak uitgebreid met Kaanen en de Metaaluniedirectie over de sociale agenda.In het jaarverslag staan overigens niet alleen de visies van vooraanstaande politici op thema’s als arbeidsmarkt, innovatie, regelgeving en onderwijs, maar juist ook de pragmatische insteek van ondernemers hierbij. Ondernemers die met hun bedrijven een cruciale rol spelen bij een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland. Kaanen: “Hun stem zou van grote invloed moeten zijn op het industriebeleid van de komende decennia. Wat ons betreft is het hoofdstuk ‘Modern Industriebeleid’ van het Regeerakkoord 2017 al klaar.”

Zijlstra ontving een uniek exemplaar van het jaarverslag dat voor deze gelegenheid in een beperkte oplage was omgedoopt in ‘Regeerakkoord 2017’ Dit om nog meer te benadrukken hoe belangrijk Metaalunie het vindt dat een nieuw te vormen kabinet de belangen van het MKB-metaal en daarmee de hele maakindustrie, laat meewegen in het schrijven van een regeerakkoord.

De komende tijd staan de mkb-metaalbedrijven voor grote uitdagingen. Verschuivingen in de keten leiden er toe dat bedrijven al in de ontwerpfase gevraagd worden mee te denken en risico te dragen. Kleinere series en snelle levertijden vragen om veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook maatschappelijk zijn er vele uitdagingen. Van digitalisering en technologische vernieuwing, tot duurzaamheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het beroepsonderwijs. De maakindustrie kan en hoeft die uitdagingen niet alleen aan te gaan volgens Kaanen: “Dat kan alleen door samenwerking tussen alle partijen: bedrijven, kennisinstellingen én overheid door een modern industriebeleid.” De uitdagingen, gecombineerd met het relatief hoge niveau van de arbeidskosten in Nederland, maken dat het voor een gezonde Nederlands maakindustrie van essentieel belang is, dat de overheid een gedegen industriebeleid voert, naast een stimulerend ondernemersklimaat. Dit beleid moet de bedrijven in de Nederlandse maakindustrie ondersteunen en stimuleren om slimmer te produceren. Alleen wanneer de maakindustrie in staat is om slim te produceren, blijven we in Nederland waarde creëren en werkgelegenheid behouden.

Metaalunie heeft de contouren van een gedegen industriebeleid vastgelegd in haar binnenkort te verschijnen ‘industrievisie’. Als opmaat naar een regeerakkoord vraagt Metaalunie aandacht voor:
•    Product- en procesinnovatie;
•    Ontwikkeling en verspreiding van kennis, toegespitst op het MKB-metaalbedrijf;
•    Bevordering van internationaal ondernemen;
•    Vol inzetten op circulariteit als aanjager economie;
•    Voldoende en goed opgeleide technische medewerkers;
•    Een goed functionerende arbeidsmarkt;
•    Minder en eenvoudige regels;
•    Uitnodigend vestigingsklimaat;
•    Veilige en gezonde werkomgeving.

Als een nieuw kabinet in haar industriebeleid deze uitgangspunten adopteert, kan het MKB-metaal optimaal verder groeien en een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem van de maakindustrie blijven leveren.

> Jaarverslag 2016 'Kiezen voor het MKB-metaal'

Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

15000 mijlpalen

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl