U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden beschreven voor een MKB-toets, die de komende tijd nader worden uitgewerkt. “Deze MKB-toets kan hopelijk zeer goed helpen om bestaande en nieuwe regelgeving beter te laten aansluiten op de leefwereld en mogelijkheden van het kleine mkb”, zegt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Deregulering Koninklijke Metaalunie, in een reactie op de brief. Meijer hoopt dat de toets ook disciplinerend werkt voor het overige overheidsbeleid, zoals innovatiebeleid, aanbestedingen en steeds meer aan gemeenten gedelegeerde taken.

Deze toets richt zich in eerste instantie op bedrijven tot 25 medewerkers, wat wel 98 % van alle bedrijven in Nederland betreft. Meijer: “Als de MKB-toets goed wordt ingezet, zullen de regels beter toepasbaar worden voor het kleinbedrijf en zal er geen sprake meer zijn van disproportioneel zware eisen voor het kleinbedrijf. Metaalunie pleit al jaren voor meer proportionele regelgeving/eisen voor het kleinbedrijf. Dit kleinbedrijf wordt op allerlei wetgevingsgebieden maar ook ander overheidsbeleid met eisen geconfronteerd die niet goed toepasbaar zijn in een kleinbedrijf. Bijvoorbeeld bij Wet verbetering poortwachter en de onhaalbare eisen die gemeenten stellen bij aanbesteding. Na het ‘Think Small First’ is het nu tijd om te handelen, Act Small First! Met behulp van deze MKB-toets weten we hopelijk deze omslag te maken.”

Praktische werkbaarheid
Minister Kamp wil de bedrijfseffectentoets, die nu in de praktijk nauwelijks wordt toegepast, omzetten in een MKB-Toets, waarbij de effecten voor kleine bedrijven veel zwaarder meewegen. Om de naleefbaarheid en praktische werkbaarheid van voorgenomen regelgeving te testen, stelt hij voor om gebruik te maken van testpanels van representatieve ondernemers. Voor bestaande wetgeving wil Kamp een publiek-private adviescommissie instellen, met daarin ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, om knelpunten in bestaande wet- en regelgeving te agenderen en herziening aan te jagen.

Koninklijke Metaalunie zal haar uiterste best doen om in overleg met MKB-Nederland deze cultuuromslag bij de verschillende overheden te bereiken. “Dat kunnen we niet alleen, maar er zijn veel mkb-brancheverenigingen die er net zo in zitten en samen hopen we het verschil te maken, te beginnen in het nieuwe kabinetsakkoord”, besluit Meijer.

 

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl