U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Sinds 1 april 2014 vraagt u voor werknemers afkomstig van buiten de EU, EER en Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven, een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan als u een werknemer uit het buitenland in Nederland laat werken.

U start dan nog maar 1 procedure bij de Immigratie– en Naturalisatiedienst (IND). En u hoeft dus niet langer een tewerkstellingsvergunning (via UWV) en een verblijfsvergunning (via IND) apart aan te vragen. De GVVA is een combinatie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) en een verblijfsvergunning.

Let op: de procedure wijzigt niet als u een werknemer korter dan 3 maanden in Nederland laat werken. In deze situaties vraagt u nog steeds een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV en zo nodig een verblijfsvergunning bij de IND.

NB Wij wijzen u op uw verplichting het identiteitsbewijs op echtheid te controleren, kopiëren en in uw administratie op te nemen.

> Lees meer over de tewerkstellingsvergunning op de website van de Rijksoverheid. 

Wet aanpak schijnconstructies
De wet is bedoeld om uitbuiting van buitenlandse medewerkers, die vooral uit Midden- en Oost-Europa komen, aan te pakken. Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:
• De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.

• U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.

• Een AOW'er heeft recht op het wettelijk minimumloon.

• U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.

• U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.

• Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

• Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.

• Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.


Voor meer vragen over dit onderwerp neemt u contact op met het team Sociaaljuridisch Advies

 

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer    
Directie

Lichtpuntjes

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl