U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verwijdering van asbestdaken tot en met 2019.

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode tot 2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.

U kunt uw aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december 2019 tot 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via MIJNRVO.nl. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres.

Voor 2018 is een budget van € 17,5 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt.

Als een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is al bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Lichtpunten

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl