U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Heeft u beperkte exportervaring? Wilt u de kansen op een  (nieuwe) buitenlandse markt verkennen of vergroten? En heeft u behoefte aan nieuwe netwerken  en contacten met potentiële buitenlandse klanten voor afname van uw product of dienst? Dan is de missievoucher iets voor u.

Met een missievoucher (in de nieuwe regeling is de officiële benaming Voucher Collectieve Activiteit) kunt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. De missie bevat zowel individuele matchmaking als gezamenlijke programmaonderdelen. Een collectieve beursinzending bestaat uit een Paviljoen met individuele stands van Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.

Voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Deelname aan handelsmissies en beursinzendingen
De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Aankondiging van de activiteit op Internationaal Ondernemen wil niet zeggen dat u hiermee automatisch recht heeft op een missievoucher. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private  partijen.

Activiteiten die de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan financieel ondersteunen, komen niet aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon, die door RVO.nl georganiseerd worden. Of missies waarbij een deel van de kosten door de gemeente of provincie of Nederlandse ambassade ter plekke wordt gefinancierd. Gaat u bij de organisator van de activiteit na of er sprake is van cofinanciering door de Nederlandse overheid.

Vergoeding 50% van de deelnameprijs tot maximaal € 1.500
U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

> Meer informatie en vragen over de missievoucher.

> Lees meer over SIB.


Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl