U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

In een eerste reactie op de begrotingsvoorstellen voor 2017 die het kabinet vandaag presenteerde, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie, het positief te vinden dat ‘echt’ ondernemen wordt beloond. “Ondernemersfaciliteiten voor echte IB-ondernemers (waaronder zelfstandigenaftrek) liggen niet onder vuur”, noemt Kleiboer als voorbeeld. “Schijnzelfstandigheid wordt door de Wet DBA aangepakt.”

Wat Metaalunie verder opvalt is dat de aangekondigde bezuiniging op het gebied van innovatie van zo’n 25%, volledig is verdwenen en het complete budget gelijk is gebleven. Kleiboer: “Het is voor innovatief Nederland, waar onze achterban deel van uitmaakt, ontzettend goed nieuws. Het betekent dat bestaande instrumenten, ondanks samenvoegingen, toch qua innovatiekracht en ondersteuning vanuit de overheid gelijk blijven. We hopen wel dat dit ook na de verkiezingen overeind blijft.” Metaalunie dringt er wel op aan om innovatiestimulering meer aan te laten sluiten op kleine bedrijven door deze regeling ook weer van toepassing te verklaren op ‘procesinnovaties’. “De meeste MKB-bedrijven innoveren in belangrijke mate met procesinnovaties”, vindt Kleiboer. “Dit moet extra gestimuleerd worden. De huidige definitie van innovaties waarop de WBSO van toepassing is, sluit deze procesinnovaties ten onrechte uit en vormt voor het kleinbedrijf een onnodige en ongewenst obstakel.”

Pensioenklem
Positief noemt Kleiboer de verlaging van de vennootschapsbelasting tussen 2018 en 2021 door het stapsgewijs verlengen van de eerste schijf van € 200.000,- tot € 350.000,-. Daarnaast kan het pensioen in eigen beheer worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Dit bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat directeuren-grootaandeelhouders hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen. Kleiboer: “Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem, die mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.”

Think small first
Toch blijven er genoeg onderwerpen die volgens Metaalunie ontbreken in de kabinetsplannen. “De problemen op de arbeidsmarkt door de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling bij ziekte worden niet opgepakt”, zegt Kleiboer. “Dit moet echt een speerpunt van een nieuw te vormen kabinet worden.” Kleiboer heeft minder begrip over het feit dat er weliswaar veel wordt gesproken over het mkb als banenmotor in de economie, maar dat het mkb er beleidsmatig bekaaid afkomt. “Stimulering in de vorm van subsidies blijft onvoldoende bereikbaar en de regelgeving vaak te ingewikkeld”, aldus Kleiboer. Hoe dat wel zou kunnen, heeft Metaalunie verwoord in haar zogeheten ‘Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie’ waarin het aangeeft hoe een succesvol kabinetsbeleid voor het MKB-metaal er uitziet.

 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.