U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

 

Binnen de werkkostenregeling is alles dat wordt vergoed en verstrekt aan een werknemer loon, mits niet vrijgesteld of het een nihil waardering betreft. Fiscale voorwaarden voor het aantonen van een zakelijk gebruik, zoals die voor de komst van de werkkostenregeling van toepassing waren, gelden niet meer. In het oude systeem gold dat voor een onbelaste vergoeding of verstrekking van een telefoon aangetoond moest kunnen worden dat de telefoon voor minimaal 10% zakelijk werd gebruikt. Bij een computer gold dat deze onbelast kon worden gegeven als deze voor 90% of meer zakelijk werd gebruikt .

Binnen de werkkostenregeling is er een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur (met inbegrip van het bijbehorende datatransport en benodigde programmatuur), die naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De gerichte vrijstelling geldt dus zonder 10% of 90% zakelijkheidseis voor al het privé en zakelijk gebruik.

Toepassing van deze gerichte vrijstelling heeft geen gevolgen voor de vrije ruimte als voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Als een werknemer voor bijvoorbeeld de aanschaf van een tablet of een mobiele telefoon brutoloon of verlofuren inlevert, is er geen sprake van noodzakelijkheid voor de dienstbetrekking. Dit betekent dat de aanschaf niet als gerichte vrijstelling mag worden meegenomen, maar ten laste van de vrije ruimte moet worden gebracht.

Een eventueel bovenmatig deel van de gerichte vrijstellingen (bijvoorbeeld een duurdere dan gebruikelijk voor de dienstbetrekking benodigde mobiele telefoon) vormt belast loon bij de medewerker, maar kan worden ondergebracht in de vrije ruimte zodat deze vergoedingen en verstrekkingen toch volledig onbelast kunnen blijven.

Als de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever niet langer noodzakelijk is, moet de werknemer verplicht zijn tot teruggave van de voorziening of vergoeding van de restwaarde. 

Meer informatie Team Ondernemen, Economie & Fiscaliteit

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl