U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Afgelopen week is in de Eerste Kamer de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Deze nieuwe wet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het regelt daarmee vanaf 2018 het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Er worden maar liefst 26 wetten en 120 AMvB’s vervangen door 1 wet en 4 AMvB’s. Dat klinkt als het (paas)ei van Columbus, maar klonk het nieuwe ontslagrecht ook niet goed, terwijl we daar nu het omgekeerde ervaren?

Minder en eenvoudige regels klinkt ons als bedrijfsleven als muziek in de oren. Maar dan moeten de regels wel zo vorm worden gegeven dat we er daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen. Dat laatste  is helaas niet vanzelfsprekend. Bij de Omgevingswet moeten veel belangen bij elkaar worden gebracht. Bijvoorbeeld de belangen van de (lokale) overheid, de bewoners, de bedrijven en van het milieu. En deze belangen zijn regelmatig tegenstrijdig. Als Metaalunie kijken we zeer actief mee bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving. Eén van onze speerpunten is het probleem van oprukkende woningbouw. Bedrijven zijn al jarenlang gevestigd op een industrieterrein en vervolgens besluit de gemeente in de nabijheid woningen te bouwen. Zodra de woningen zijn bewoond, ontstaat er een discussie over de bedrijvigheid, inclusief  geluid, op het industrieterrein.  En dat kan natuurlijk niet. Dit moet op voorhand worden geregeld, al dan niet in een omgevingsplan.

Een tweede zorgpunt is de uitwerking van de decentralisatie, een belangrijk uitgangspunt bij deze wet. Steeds meer besluiten overlaten aan de gemeente  klinkt  aantrekkelijk, maar de praktijk is vaak dat er daardoor veel meer regels terugkomen. Er wordt één landelijke regel afgeschaft en daar komen in het slechtste geval 390 gemeentelijke regels voor terug. Herinvoering van gemeentelijke milieu-, brandveiligheid-  en bouweisen is terug naar af, na een discussie van 20 jaar. En daar zitten we als MKB metaal niet op te wachten,  omdat de kans op willekeur levensgroot is.

De nieuwe Omgevingswet biedt veel kansen op minder en overzichtelijke regels, maar de balans moet goed worden bewaakt. Het risico bestaat dat we van de regen in de drup komen en dan schieten we er als bedrijfsleven niets mee op. Om met Johan Cruijff te spreken, ‘Je moet schieten, anders kan je niet scoren’. En daar voeg ik aan toe, ‘maar als er betere afspeelmogelijkheden zijn, moet je die benutten.’

Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Metaalunie

> Meer informatie m.b.t. Omgevingswet.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie
Positief signaal

> Lees meer.