U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Op maandag 23 november is tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) een intentieverklaring getekend door Koninklijke Metaalunie, Provincie Gelderland, Stichting  Adviescentrum Metaal en het ECE. 

Het ECE is een alliantie van landelijke en regionale overheids-, branche- en marktpartners die samenwerken met als doel om tot meer energiebesparing bij bedrijven en overheden te komen. De nieuwe pilot betreft het project “De sprong vooruit” met als doel om Gelderse metaalbedrijven te ondersteunen bij energiebesparing. Koninklijke Metaalunie voert dit samen met de provincie Gelderland en de samenwerkende uitvoeringsdiensten uit in het kader van het Gelders Energieakkoord. Samen met het Expertisecentrum Energiebesparing wordt gezocht naar de drijfveren en blokkades van ondernemers rond investeringen in energiebesparing. 

ECE Programmamanager Margreet van Gastel: “Een euro besteedt aan energiebesparing levert uiteindelijk meer op dan een euro in de productie. Het begint bij bewustwording en gedragsverandering. En daar willen wij als ECE bij deze pilot op inzetten".

Metaalunie beleidssecretaris Gerard Wyfker: “Energiebesparing is belangrijk, ook voor ondernemers in het MKB-metaal. De sector behoort weliswaar niet tot de grote energiegebruikers maar toch besteedt Koninklijke Metaalunie al decennia aandacht aan het onderwerp. Slimme besparingen zijn immers rendabele investeringen en een geschikt middel tot ordening van het bedrijfsproces. Mooi dat de inspanningen, ook die vanuit het Energiecentrum MKB, versterkt gaan worden door de samenwerking binnen ECE”.

Over het Expertisecentrum Energiebesparing
Het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) is voort gekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Het ECE netwerk ondersteunt partners bij realisatie van de eigen energiebesparingsdoelstellingen en pilotprojecten. De partners zijn ambassadeur van het Expertisecentrum Energiebesparing door te ‘dragen’ en zichtbaar te maken. Het ECE vervult naast een stimuleringsrol ook de rol van kennispartner en netwerkorganisator.

Het ECE wordt gedragen door de ministeries van EZ, BZK en I&M, samen met stakeholders uit het bedrijfsleven, Koninklijke Metaalunie, VNO-NCW, MKB Nederland, Uneto-VNI, Platform Duurzame Huisvesting en overheden IPO en VNG. 

 

Op de foto van links naar rechts:
Margreet van Gastel, Expertisecentrum Energiebesparing
Ton Hauzer, voorzitter Koninklijke Metaalunie district Gelre
Jeanette Levels, Stichting  Adviescentrum Metaal
Roland Bus, Energie Provincie Gelderland


 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.