U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Géén Payroll en uitzendkrachten meer in de Duitse bouw

In de Duitse bouwnijverheid is het werken met uitzendkrachten definitief niet meer toegestaan. Deze uitsluiting geldt ook als Nederlandse uitzendbureaus of payroll bedrijven, die personeel uitlenen aan Nederlandse bouwbedrijven, te werk worden gesteld in Duitsland. Stichting Nedubex, Metaalunie helpdesk werken in Duitsland, heeft dit laten nagaan door  advocatenkantoor Alpmann-Fröhlich, welke  dit schriftelijk heeft vernomen van het Bundesfinanzdirektion West (Zoll) te Keulen. De douane beroept zich hierbij op § 2 nr. 4 van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en §1b, 1 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). In deze wetgeving is geregeld dat het te werk stellen van uitzendkrachten voor de Duitse bouw verboden is. Ook advocatenkantoor Strick waarschuwt voor deze wijziging van interpretatie van de wet. Van Diepen Van der Kroef advocaten vindt dit niet verrassend, in feite was het altijd al verboden.

De Bundesagentur für Arbeit stelde tot dusver steeds, dat als een Nederlandse inlener  uitzendpersoneel van een Nederlandse uitzendpartij mee naar Duitsland neemt, dit geen probleem oplevert. Dat het in feite niet is toegestaan, is vermeld in artikel 1b van de uitzendwet (Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz). Die is al sinds jaren van toepassing en tot nu toe ook nooit gewijzigd. De enige wijziging die de zaak heeft ondergaan, is dat de Bundesagentur für Arbeit de zaak nu  anders interpreteert.

Gezien het standpunt van Bundesfinanzdirektion West (Zoll) te Keulen, adviseert Koninklijke Metaalunie om geen uitzendkrachten en of payrollers mee te nemen naar Duitsland.

Let op: Buiten de bouwsector mag men overigens wél uitzendkrachten meenemen, échter hier is een vergunning voor nodig. Hier moeten diverse formulieren voor worden ingevuld, en de vergunning aanvraag kost een aantal weken. De kosten bedragen €2000 per vergunning, per jaar.  Lees meer over  de vergunning.
Nederlandse (niet bouw) bedrijven hebben geen vergunning nodig, wanneer men onderling een werknemer ter beschikking stelt aan de ander, welke vervolgens door de ander wordt uitgezonden voor werk in Duitsland. Dit gebeurt op Nederlands grondgebied en valt derhalve niet onder deze wetgeving. Er geldt dan wel een meld- en bewijsplicht, met faxmelding in Keulen. Zie hiervoor het webdossier Werken in Duitsland.

Lees verder:
• Payroll en uitzendkrachten zijn in de Duitse bouw NIET toegestaan – Stichting Nedubex (Metaalunie Helpdesk)
• Nederlandse bouwbedrijven mogen uitzendkrachten niet meenemen naar Duitsland – Duitsland nieuws – interview met Nedubex
• Principieel geen uitzendkrachten meer in de Duitse Bouw – Strick Rechtsanwälte & Steuerberater
• De rechtsopvatting

Meer weten over alle aspecten m.b.t. werken in Duitsland? Ga naar ons speciale dossier over dit onderwerp.

 

 

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl