U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

 

De levering van goederen die door een ondernemer worden uitgevoerd valt onder het nultarief. De ondernemer hoeft dus geen btw te betalen over de ontvangen vergoeding. Wel mag deze de voorbelasting die op deze goederen betrekking hebben in aftrek brengen. Voorwaarde is dat aan de hand van de administratie wordt aangetoond dat de goederen werkelijk naar een land buiten de EU zijn uitgevoerd.

Als de ondernemer de goederen zelf uitvoert of door een vervoersondernemer laat uitvoeren, is dit bewijs niet moeilijk te leveren. De uitvoer kan worden aangetoond door zoveel mogelijk bewijsstukken zoals:

 • Kopiefacturen ten name van buitenlandse afnemers bij voorkeur door de douane laten aftekenen
 • Betalingen uit het buitenland
 • Kopieën van vrachtbrieven waarop plaats bestemming wordt vermeld
 • Facturen van vervoersondernemers waarop plaats bestemming wordt vermeld
 • Uitvoeraangiften uit de EU
 • In het buitenland gedane invoeraangiften
 • Correspondentie met buitenlandse afnemers
 • Interne vervoersbescheiden.
  Tip: bewaar deze bescheiden altijd bij de administratie.

Als het nultarief niet kan worden toegepast omdat het bewijs van uitvoer niet geleverd kan worden, moet de leverancier 21% btw in rekening brengen. De buitenlandse afnemer kan deze Nederlandse btw terugvragen. Een buiten de EU gevestigde ondernemer kan dit doen bij de Belastingdienst Heerlen. De afnemer kan ook de leverancier machtigen om dit voor hem te doen.

Douanerechten
Om communautaire goederen uit te mogen voeren, moet de exporteur voor deze goederen een 'aangifte ten uitvoer' doen. > meer informatie.

Diensten
Voor diensten die worden verricht aan ondernemers geldt als hoofdregel dat de plaats van dienst de plaats is waar de afnemer is gevestigd. Dit betekent bij grensoverschrijdende diensten dat de plaats van dienst steeds zal liggen in het land van de afnemer. De leverancier is deze buitenlandse btw niet zelf verschuldigd. De btw wordt in een dergelijke situatie geheven van de afnemer in het andere EU-land (verleggingsregeling).
Op de factuur wordt geen btw vermeld maar uitsluitend de tekst btw verlegd (eventueel aangevuld met de Engelse term reverse charge) en het btw nummer van de afnemer. Ook dit btw nummer dient u vooraf op juistheid te controleren. (zie http://ec.europa.eu/taxation-customs/vies/).

Uitzonderingen
De verleggingsregeling geldt niet voor:

 • Diensten met betrekking tot onroerende zaken. In principe geldt dan dat de btw verschuldigd is in land waar de onroerende zaak is gelegen. In sommige landen kan de btw naar de afnemer worden verlegd.
 • Toegang verlenen tot beurzen e.d. in ruil voor een biljet. In dat geval geldt dat er btw verschuldigd is in het land van de beurs.
 • Restaurant- en cateringdiensten. Ook hier vindt de dienst plaats op de plek waar de dienst daadwerkelijk wordt verricht.
 • Verhuur van vervoermiddelen voor een korte periode.

Factuurvereiste
Op de factuur mag geen btw worden vermeld maar uitsluitend de tekst btw verlegd. Eventueel mag de Nederlandse tekst worden aangevuld met de Engelse term reverse charge. Ook moet het btw nummer van de afnemer worden vermeld.

ICP opgave
Om te bereiken dat er voldoende controle mogelijk is op een juiste btw heffing bij de afnemers van diensten in andere EU landen, moeten ondernemers de diensten verrichten die volgens de hoofdregel plaatsvinden in een ander EU land, een opgaaf bij de Belastingdienst indien. In die opgaaf moet worden vermeld de btw identificatienummers van de afnemers en de vergoeding die aan afnemers in rekening is gebracht. In deze opgaaf worden zowel de intracommunautaire leveringen en diensten vermeld. Vandaar de term Intracommunautaire Prestaties (ICP).

 

 

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl