U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Sommige producten mag u niet zomaar importeren op de Nederlandse markt. Deze moeten voldoen aan bepaalde eisen. Importeert u speelgoed, dan is CE-markering verplicht. Een schuurmachine moet onder andere aan de Machinerichtlijn voldoen en voor chemische stoffen geldt de REACH-wetgeving.

Warenwet
In Nederland zijn de regels over de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen vastgelegd in de Warenwet. Zoals voor speelgoed, elektronische producten en eetwaren. Voorbeelden van deze regels zijn de etikettering van levensmiddelen, de samenstelling van cosmetica en het gekoeld bewaren van melk. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert of u de regels van de Warenwet naleeft. > Meer over de Warenwet (Rijksoverheid)

CE-markering
CE-markering is een merkteken waarmee aangegeven wordt of producten voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt. Het maakt niet uit of een product binnen of buiten de EU is geproduceerd. Met het teken geeft de fabrikant of u (als u iets importeert van buiten de EU) aan dat het product voldoet aan de minimale eisen over veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Als u een product importeert uit het buitenland, dient u zorg te dragen voor CE-markering. Dit kunt u meestal zelf verzorgen, maar ook uitbesteden. Indien het product een machine(onderdeel) is, wordt CE ingevuld door de MachineRichtlijn. Maar ook de Laagspanningsrichtlijn kan van toepassing zijn. In deze Richtlijnen staat aangegeven op welke wijze  u de CE-markering kunt uitvoeren. CE-Infopunt van Koninklijke Metaalunie kan u hierbij adviseren.

Productaansprakelijkheid
Bent u importeur van goederen die van buiten de EU komen? Dan bent u aansprakelijk voor de geleden schade die door het product is ontstaan. Dit heet productaansprakelijkheid. Als u tassen importeert, hoeft u zich niet snel te verzekeren. Maar stel, u importeert boekenplanken uit China met korte schroefjes. Als de boekenplanken door de te korte schroefjes van de muur komen, dan is er duidelijk sprake van een gebrek. Bespreek met uw verzekeraar hoe u uw risico binnen aanvaardbare grenzen kunt houden. > Meer over productaansprakelijkheid

Chemische stoffen
Als u (preparaten van) chemische stoffen importeert of produceert, moet u rekening houden met de REACH-wetgeving.  REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen en staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Alle bedrijven in de toeleveringsketen van chemische stoffen moeten ervoor zorgen dat een stof zo veilig mogelijk wordt geproduceerd, in de handel gebracht of wordt gebruikt. Produceert, importeert, distribueert of gebruikt u chemische stoffen? Dan moet u de risico´s hiervan benoemen en beperken. CE-Infopunt van Koninklijke Metaalunie kan u ook hierbij adviseren.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl