U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Marktonderzoek tegen kostprijs via studentenprojecten
Verschillende grote Universiteiten en hogescholen hebben elk jaar een onderzoeksproject waarbij zij op maat gesneden onderzoek en analyses doen voor ondernemers die hierin interesse hebben. Vaak zijn dit studenten in het laatste studiejaar en van verschillende opleidingen (financieel, internationaal, economie) die samen en begeleidt door docenten de uitdaging aangaan om voor bedrijven een goed onderzoek neer te zetten. De projecten richten zich meestal op opkomende markten als China, Brazilië, Vietnam, Zuid-Afrika, India, Colombia, Mexico, et cetera. Maar ook zijn er projecten waar de ondernemer het land kan kiezen. Kijk daarvoor op onderstaande websites.

Wat kunt u verwachten?
Wanneer u deelneemt krijgt u eerst een intakegesprek waarin uw behoeftes en vragen worden geïnventariseerd, daarna gaat een groepje studenten eerst desk-research doen voor meestal zo’n 6 weken, waarna zij vervolgens voor een periode van een aantal weken naar het land toe gaan om daar ter plekke field research te doen om antwoorden te vinden op uw vragen en eventueel voor u mogelijke handelscontacten te inventariseren, afhangend van uw vraag en de mogelijkheden die zij bieden. Na afloop van het project ontvangt u een persoonlijk rapport waarmee u verder aan de slag kunt en de (algemene) resultaten en ervaringen worden gepresenteerd tijdens een groepsbijeenkomst, ter afsluiting van het project. Het Avans Project dat hieronder wordt genoemd, werkt iets anders, onder de betreffende link treft u meer informatie aan.

•    Universiteit Maastricht – Research project (o.a. 2018 India: Explore a Billion Opportunities)
•    Universiteit Groningen – IBR Research project (International Business Research), o.a. Mexico en Indonesië
•    Universiteit Groningen – IFP Research project (International Financial Program)
•    Universiteit Rotterdam – IRP Research project (International Research Project)
•    Universiteit Amsterdam (UVA) - IRP Research Project (Mexico), SEFA (China), SEFA (Argentinië), FSA (Brazilië)
•    Vrije Universiteit Amsterdam (VU); Amsterdam Research Project - onderzoek in Zuid-Afrika
•    Tilburg University: The International Marketing Expedition 
•    Avans Hogeschool (zie onderstaande toelichting)

Avans Hogeschool
Studenten van de opleiding International Business & Languages  van Avans Hogeschool doen voor leden van de Koninklijke Metaalunie exportmarktonderzoek. Potentiële exportmarkten worden door studenten onderzocht.  Dit zijn studenten die in het derde leerjaar zitten.  Twee maal per jaar in Augustus en februari starten meestal acht groepen studenten  om voor Metaalunieleden te onderzoeken of een buitenlandse markt aantrekkelijke mogelijkheden biedt.

Een groep van 4 tot 5 studenten komt aan het begin van het traject naar het bedrijf (lid van de Metaalunie) voor een  kennismakings- en intakegesprek. De bedoeling van dit gesprek is dat de studenten na het gesprek zelf de opdracht formuleren. De studenten zullen dan de doelen, de onderzoeksopzet en verwachte resultaten beschrijven. Deze opdrachtformulering wordt door een docent kritisch bekeken en de opdrachtgever (Metaalunie lid) moet er uiteraard ook volledig achter kunnen staan. Vervolgens gaan de studenten aan de slag en zullen ze hun werkzaamheden grotendeels bij Avans verrichten.  De opdrachtgever wordt steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. Een goede communicatie tussen opdrachtgever en studenten is essentieel voor het welslagen va het project. Omdat ook een of twee buitenlandse studenten in een groep zitten, is de voertaal Engels.

In grote lijnen gaan de studenten als volgt te werk. Na de intake en het opstellen van de onderzoeksopzet beginnen de studenten met een analyse van het doelland of regio. Vervolgens zal in het doelland de concurrentie in de bedrijfstak/branche onderzocht worden en daarna zal de markt (potentiële afnemers) in kaart gebracht worden. Daarnaast zullen de studenten ook de sterke en zwakke punten van het bedrijf van de opdrachtgever met betrekking tot export naar het doelland inventariseren. Als ook dit gebeurd  is, worden aanbevelingen in de vorm van een exportplan opgesteld . De studenten zullen dus op zoek gaan naar informatie over het land, de bedrijfstak en de markt. Daarnaast hebben ze ook informatie over het bedrijf van de opdrachtgever  nodig om een passend exportplan te kunnen maken.

De praktijk leert dat er binnen bedrijven al de nodige informatie is over het potentiële exportland en de exportmarkt. Daarom is het van belang om de al beschikbare informatie met de studenten te delen zodat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat met het zoeken naar informatie door de studenten die vervolgens al (in de hoofden van mensen) in het bedrijf aanwezig is. Aan het einde van het traject, januari of juni presenteren de studenten het onderzoek en het exportplan. Voor deze presentaties wordt de opdrachtgever uitgenodigd om naar Avans te komen. 

Aan deelname voor bedrijven zijn geen kosten verbonden. Alleen de kosten die het onderzoek met zich meebrengen zijn voor rekening van de opdrachtgever (ondernemer). Kosten worden alleen gemaakt na goedkeuring door de opdrachtgever. 

Informatie en aanmelding Avans
De heer Hans Venmans, Coördinator International Business semester, Academie voor Marketing en International Business Avans Hogeschool, jaa.venmans1@avans.nl,+(31) (0)88-5256067.

Meer informatie

Team internationaal ondernemen, t: 030 - 605 33 44, internationaal@metaalunie.nl 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Girlsday
> Lees meer.