U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Militaire goederen (zoals oorlogsschepen en geweren) en dual-use goederen (producten die voor burgerlijke én militaire doelen worden gebruikt, zoals een nachtkijker) kunnen de veiligheid in gevaar brengen. Bedrijven die deze 'strategische goederen' doorvoeren of exporteren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zij hebben een meldplicht of moeten een vergunning aanvragen. De meeste regels voor het Nederlandse exportcontrolebeleid zijn internationaal afgestemd.

Februari 2015

NIEUWE GOEDERENLIJST BIJ EU DUAL USE VERORDENING VAN KRACHT
Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (WMD). Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens.
Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. Voor export naar landen buiten de Europese Unie (EU), en voor de overdracht binnen Europa van sommige gevoelige dual-usegoederen, heeft een bedrijf een vergunning nodig. Soms vallen ook relatief eenvoudige en 'onschuldige' goederen toch onder dual use regels.

Goederenlijst dual-use goederen
Voor de exportcontroles gebruikt de Nederlandse overheid de Europese lijst voor dual-use goederen. Deze is opgenomen als bijlage I in de dual-useverordening (428/2009). Als bedrijven goederen willen exporteren die op de lijst staan, moeten zij daarvoor een vergunning aanvragen.

Op 31 december 2014 is de nieuwe bijlage I bij de dual-use verordening van kracht geworden.

Meer informatie:
De nieuwe bijlage is gepubliceerd als verordening 1382/2014 in Publicatieblad L 371 van 30-12-2014.

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over het Nederlandse beleid ten aanzien van Dual use goederen, militaire goederen en het beleid m.b.t. sancties www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

De Europese Commissie heeft een hulpmiddel gepubliceerd voor ondernemers die met exportcontrole te maken hebben. Deze correlatietabel legt een relatie tussen de Gecombineerde Nomenclatuur en de Strategische Goederencodes die in de Verordening gebruikt worden: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153050.xlsx

Als u nog vragen hebt, kunt u bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen met Kees Jan Steenhoek, tel. 070-3486872; e-mail: KeesJan.Steenhoek@minbuza.nl of met Tessa de Haan, tel. 070-3486949; e-mail: Tessa-de.haan@minbuza.nl

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl