U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Goederen die van Nederland naar een ander EU-land gaan zijn, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, belast in het land waar ze naar toe gaan. Dit wordt bereikt door op de (intracommunautaire) levering vanuit Nederland het 0% tarief toe te passen en in het andere EU land belasting te heffen wegens de (intracommunautaire) verwerving van de goederen. De eventuele voorbelasting mag op de gebruikelijke wijze in aftrek worden gebracht.

Voorwaarden voor het gebruik van het nultarief zijn:

 • De leverancier moet kunnen bewijzen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Uit jurisprudentie blijkt dat de leverancier in elk geval aan deze bewijslast voldoet als hij aan de Belastingdienst de volgende stukken kan overleggen:
  • Kopieën van facturen die op de transacties betrekking hebben
  • De CMR vrachtbrieven
  • Pakbonnen
  • Betalingsbewijzen
  • Kopiefacturen waarop voor ontvangst is getekend
  • Verklaring van de vervoersonderneming of als de ondernemer zelf voor het vervoer zorgt een zodanige administratie dat daaruit de bestemming van de goederen blijkt. In het bijzonder gelden dan de dag- en weekstaten waarop de chauffeur heeft aangegeven welke zendingen hij naar welke bestemming heeft vervoerd in combinatie met urenverantwoordingsstaten en de tachograafschijven en/of het werkboekje van de chauffeur.
 • In het andere EU land is btw verschuldigd wegens de intracommunautaire verwerving.
 • De leverancier beschikt over het btw-identificatienummer van zijn afnemer. Dit nummer moet de leverancier vooraf op juistheid controleren (zie http://ec.europa.eu/taxation-customs/vies/). Ook dient dit nummer op de factuur te worden vermeld.
Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is de levering vanuit Nederland belast met 21% btw. De afnemer kan deze Nederlandse btw terugvragen bij de Belastingdienst in zijn land.

Afnemer haalt de goederen op
Als goederen aan een buitenlandse afnemer worden geleverd af fabriek of af magazijn zal de leverancier moeilijk kunnen bewijzen dat de goederen naar een ander EU land zijn vervoerd. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waaronder de leverancier erop mag vertrouwen dat de goederen naar een ander EU land worden vervoerd. In aanvulling op het in de administratie al aanwezige samenstel van bescheiden en vastleggingen moet het gaan om een vaste afnemer die voorafgaand aan het vervoer een volledig ingevulde vervoersverklaring heeft afgegeven. Dergelijke vervoersverklaringen zijn te vinden op de ledenportal in het Nederlands, Engels en Duits.

Factuurvereiste
De leverancier is verplicht om op de factuur te vermelden dat deze gebruik maakt van het 0% tarief. Dit kan door middel van de tekst ‘0% wegens intracommunautaire levering’ of verwijzing naar ‘artikel 138 Richtlijn’. Ook moet het btw nummer van de afnemer worden vermeld.

BTW aangifte
De intracommunautaire levering wordt vermeld bij vraag 3b van de aangifte.
Daarnaast is de ondernemer verplicht een opgaaf intracommunautaire prestatie in te dienen. Dit wordt listing genoemd.

Let op:
Bij goederen die worden geleverd en geïnstalleerd/gemonteerd
Het btw nultarief geldt niet voor geleverde goederen die op grond van dezelfde overeenkomst ook worden geïnstalleerd of gemonteerd. Een dergelijke levering die gepaard gaat met montage/installatie wordt een montagelevering genoemd. In dat geval geldt dat de btw verschuldigd is van het land van montage/installatie. Gelukkig kunnen ondernemers die een montagelevering verrichten aan ondernemers in andere lidstaat tegenwoordig de afdracht van btw van het land van montage/installatie van roerende zaken vrijwel altijd verleggen naar de afnemer. Alleen Luxemburg Griekenland en Slovenië kennen hiervoor nog geen verleggingsregeling waardoor de leverancier van een montagelevering aldaar contact zal moeten opnemen voor btw registratie of inschakeling van een fiscaal vertegenwoordiger. Ook als er sprake is van een levering die gepaard gaat met montage/installatie aan een onroerende zaak moet in de btw wetgeving van het land waar de onroerende zaak is gelegen worden gekeken of deze btw verlegd kan worden.
Bij het wel kunnen verleggen van de btw van de montagelevering dient de leverancier het btw nummer van de afnemer vooraf te controleren en te vermelden op de factuur. Wij adviseren op de factuur naast de term btw verlegd de tekst artikel 36 Richtlijn en artikel 194 Richtlijn te vermelden. Bij een montagelevering is geen opgaaf intracommunautaire prestatie benodigd.

Geen douanerechten
Omdat de goederen de EU niet verlaten, zijn er geen douanerechten verschuldigd.


Meer informatie Team Ondernemen, Economie & Fiscaliteit

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.