U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Vlak voor het Kamerreces is een vergadering van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu afgezegd omdat er te weinig agendapunten over duurzaam inkopen zouden zijn. Koninklijke Metaalunie en de Vereniging Straatmeubilair vinden dat niet kunnen en hebben de commissie een brandbrief gestuurd met voorstellen.

De leden van Vereniging Straatmeubilair investeren al tientallen jaren in duurzaam produceren van straatmeubilair. Daarmee pakken de bedrijven hun maatschappelijke rol en nemen zij vanuit hun eigen overtuiging investeringsbeslissingen en dragen zij bij aan een lagere milieubelasting van de producten zelf.

Het is de stellige indruk van de vereniging dat de overheid haar maatschappelijke rol als het gaat om duurzaam inkopen wel in woord maar niet in daad pakt. Het afzeggen van een vergadering over dit onderwerp helpt dan ook niet in die beeldvorming. Geen van de leden heeft de indruk dat duurzaam inkopen een bepalende rol speelt bij inkoopbeslissingen. Een minimale vorm van het borgen van milieubeleid, namelijk voldoen aan ISO 14001, wordt vrijwel nergens geëist. Een Milieuzorgsysteem wordt niet als minimum eis gesteld, waarmee er geen meetbare eisen ten aanzien van milieubelasting worden gesteld. Dat het afdwingen door de overheid van eisen wel kan, bewijzen de steeds striktere eisen in relatie tot Social Return.

Hoe kan het dat de overheid tot aan medio 2014 vrijwel niet duurzaam inkoopt, terwijl zij zich ten doel gesteld heeft om in 2015 100% duurzaam in te kopen? Ondanks duidelijke richtlijnen en ondersteuning geeft de overheid geen uitvoering aan haar eigen beleid. Vandaar de brandbrief. Wat Metaalunie en de Vereniging Straatmeubilair betreft is er alle aanleiding om het onderwerp duurzaam inkopen hoog te agenderen. 

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.