U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
In een brief aan minister Kamp vraagt Koninklijke Metaalunie zijn plannen om de kredietverlening aan het mkb te verbeteren, vooral te focussen op het daadwerkelijk bereikbaar maken van financieringen. Dit in plaats van nog meer aandacht voor het beschikbaar stellen van kapitaal aan financierende partijen. Het gaat daarbij met name om het traject van beoordelen en honoreren van de kredietbehoefte bij het mkb tot € 1.000.000,-.

“Aan het begin van de economische crisis werd door de banken nog gezegd, 'we kunnen moeilijk financieren, want de vooruitzichten zijn somber'. Nu zegt dezelfde financiële wereld 'we kunnen moeilijk financieren, want de achterliggende jaren waren slecht'. Dat geeft bedrijven in het MKB-metaal een slecht gevoel”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie. De banken hebben geen gebrek aan middelen om te financieren. Het schort aan andere zaken. “Financieringsvragen van mkb-metaalbedrijven worden door banken nauwelijks op hun merites beoordeeld. Vooral de kleinere aanvragen worden geautomatiseerd beoordeeld. Daarnaast beschikken de resterende accountmanagers over te weinig sectorkennis om aanvragen goed te kunnen beoordelen,” vindt Kleiboer. Tegelijkertijd wordt tegenwoordig de beperkte schaal van het MKB-bedrijf per definitie als een risicofactor gezien.
De bestaande financieringsmiddelen, zoals Qredits en de BMKB-borgstellingsregeling, zijn onvoldoende toegerust om deze kapitaalbehoefte in te vullen, vindt hij. “De grootste behoefte op dit moment is werkkapitaalfinanciering. Dit heeft te maken met de groei van de orderportefeuilles, maar ook met het betalingsgedrag van grotere afnemers. Die willen steeds langere betalingstermijnen afspreken. De recent ingevoerde regels inzake betalingstermijnen zijn op geen enkele wijze effectief om deze uitgestelde betalingen terug te dringen.

Alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, kredietunies of mkb-obligaties op de beurs, zijn, mede door alle voorwaarden, nauwelijks reële alternatieven volgens Kleiboer, zeker voor 'normaal' werkkapitaal. Kamp’s oproep om als mkb minder afhankelijk te worden van bankfinanciering biedt op de korte termijn geen soelaas door het ontbreken van de daarvoor benodigde infrastructuur”, aldus Kleiboer.

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.