U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Economische Barometer Q1 2014 Koninklijke Metaalunie: Groei zonder versnelling
Het positieve slot van 2013 krijgt een vervolg in 2014. Er is wederom groei van het MKB-metaal, maar zonder de gewenste extra versnelling. Het meest positieve deel van deze Barometer zit in de verwachtingen. De deelnemers aan de Barometer zien de toekomst zonnig tegemoet.

De afgelopen weken heeft de ‘Wow-film’ over het MKB-Metaal veel aandacht en positieve reacties gekregen. Van ministeries en kennisinstellingen tot bedrijven uit de sector. De film heeft als doel duidelijk te maken wat voor moois de sector bijdraagt aan Nederland. Dat het MKB-Metaal vervolgens ook voorop loopt bij de aantrekkende economie, ook ondersteund door cijfers van het CBS, draagt extra bij aan de trots op deze mooie sector. Een wondere wereld die mogelijk maakt wat onmogelijk lijkt.

Een wondere wereld die massaal te aanschouwen was tijdens de Hannover Messe, 's werelds grootste technologiebeurs. Met Nederland als Partnerland en veel aandacht vanuit Den Haag, kreeg de (maak-)industrie ook de politieke aandacht die het verdient. Met een bijdrage van 14% aan het bruto binnenlands product en vooroplopend bij het economisch herstel van ons land, volkomen terecht.

Arbeidsmarkt
Ondernemers in het MKB-Metaal hebben gemiddeld weer meer mensen in dienst dan het vorige kwartaal. Dit geldt voor zowel vast als flexibel personeel. Voor specifiek personeel geldt dat men niet verwacht de beschikbare vacatures binnen een half jaar in te vullen. Een indicatie dat specialistisch technisch personeel niet ruim beschikbaar is.

Binnenlandse markt
De orderpositie is ten opzichte van het vorige kwartaal verbeterd. De verbetering ging echter minder hard. Datzelfde geldt voor de waardering van die orderpositie. De verwachtingen over de binnenlandse orderpositie voor het komende kwartaal zijn daarentegen in 5 jaar niet zo hoog geweest.

Export
Bedrijven met een buitenlandse orderpositie doen het weer stabiel goed. Na de lichte dip in het derde kwartaal van 2013 is de verwachting per saldo met 32% weer positief. Zowel de orderpositie (iets lager dan Q4), de waardering daarvan (iets hoger dan Q4) als de verwachtingen zijn weer op peil.

Orderportefeuille
De forward load van opdrachten is weer wat gestegen, van 7,9 naar 8,2 weken. De huidige forward load past in de trend van steeds kortere doorlooptijden en het vaker in kleine series produceren. Er zijn grote verschillen waar te nemen in de subgroepen binnen het MKB-Metaal. Zo hebben de mechanisatiebedrijven een forward load van 3,4 weken en staalconstructie bedrijven 11,2.

Bedrijfsresultaat
Voor het eerst sinds midden 2011 zijn per saldo de prijzen niet verlaagd. Bij 15% van de bedrijven deelnemend aan de Barometer zijn de prijzen gestegen, bij 14% zijn de prijzen gedaald. De waardering van het bedrijfsresultaat is nagenoeg gelijk aan Q4 van 2014. Wel is er een flinke stijging van de verwachting over het komende kwartaal. Net als het bedrijfsresultaat is ook de winstgevendheid op het zelfde niveau als Q4 van 2013. 18% van de bedrijven lijdt verlies, 58% maakt winst.

Investeringsverwachting
Het enige negatieve cijfer in deze barometer is de investeringsverwachting, - 15%. In het MKB-Metaal is deze al snel negatief. Ervaring leert dat er pas een positieve verwachting is wanneer de groei echt versnelt. De stand van het MKB-Metaal (vergelijk tabel) staat dan minimaal op 35% positief. Daar zijn we nu echter nog niet. Gezien de huidige stand is een negatieve verwachting (nog niet of minder investeren) niet vreemd, het geeft aan dat het vertrouwen nog niet volledig terug is en dat de aantrekkende economie nog broos is.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Oude waarden
> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl