U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat gemeenten niet zonder meer verplicht zijn om de hoogte van hun bouwleges te onderbouwen. Gemeenten kunnen hierdoor ongestraft grote verschillen aanbrengen in de hoogte van de bouwleges. In de praktijk leidt dit er toe dat de leges voor grote bouwaanvragen veel hoger zijn dan de gemaakte kosten. Koninklijke Metaalunie vindt dat de Hoge Raad nu gemeenten de ruimte geeft om bouwleges ongestraft hoog te laten zijn en pleit voor het afschaffen ervan.

Eerder bepaalden twee gerechtshoven dat gemeenten op controleerbare wijze alle begrotingsposten moeten toelichten wanneer een belanghebbende het niet eens is met de hoogte van de leges. Dit is door de Hoge Raad dus teruggedraaid. Gemeenten hoeven pas een toelichting op de kosten en opbrengsten van de leges te geven als de belanghebbende zijn twijfels daarover met argumenten onderbouwt. De leges zijn bedoeld om kosten te dekken van de behandeling van een bouwvergunning. In de praktijk bekostigen grotere bouwprojecten via de leges vaak de gemeentelijke kosten van kleinere (particuliere) bouwprojecten, waardoor de kosten van die grotere projecten onevenredig hoog zijn.

Door de uitspraak van de Hoge Raad wordt het voor ondernemers bijna onmogelijk om nog bezwaar te maken tegen onredelijk hoge leges. De rechter vindt dat van een gemeente niet te verwachten is dat zij een nauwkeurige inschatting kan geven van het aantal te verwachten bouwvergunningen en de daarbij behorende opbrengsten. Het aantal daadwerkelijk aangevraagde bouwvergunningen is altijd onzeker. De rechter bevestigt nu echter ook dat in de gemeentelijke praktijk de bouwleges voor grote bouwaanvragen ongestraft veel hoger mogen zijn dan de kosten. “Aantonen dat gemeenten in een jaar in totaal meer leges heffen dan zij aan kosten hebben, is door de uitspraak vrijwel onmogelijk én helpt ook niet tegen de scheefgroei in hoogte van de leges voor verschillende type bouwwerken. De door minister Blok voor 2015 geplande afschaffing van de omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, zal deze scheefgroei waarschijnlijk alleen maar verergeren”, aldus Jos Kleiboer, directeur beleid Koninklijke Metaalunie. “Het wordt tijd dat de bouwleges wordt afgeschaft, of in ieder geval dat de kosten eerlijker worden verdeeld.” 

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.