U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Project ‘Van afval naar grondstof ‘ gestart

Koninklijke Metaalunie is met haar ketenpartners FME-CWM, de stichting Duurzaam Bouwmetaal, Metaal Recycling Federatie en Van Gansewinkel het project ‘Van afval naar grondstof’ gestart om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen. Partijen zijn daartoe gestimuleerd door de overheid en geholpen door Stichting Adviescentrum Metaal (SAM). Na vandaag wordt voor de verdere uitwerking ook de samenwerking met kennispartners als Scalda, Tilburg University, TU Delft, Universiteit Twente, DPI Value Centre, Stenden en Windesheim aangegaan.

Tijdens de Innovatie-estafette hebben overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk het startschot voor dit project gegeven. Het bestaat uit een onderzoek- en opleidingsprogramma dat is gericht op het hoogwaardig sluiten van grondstoffenketen voor drie materiaalstromen (metaal, organisch en kunststoffen). Dit moet over een jaar leiden tot Green Deals waarin concrete afspraken over het programma worden gemaakt. Het doel is dat kennis- en opleidingsinstituten, bedrijfsleven en overheden samen de circulaire economie concreet gaan vorm geven door het forceren van hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en afvalstoffen en het zoeken van oplossingen voor milieudrukvermindering. Het kabinet wil dat de transitie naar een circulaire economie een structureel onderdeel wordt van de onderzoeksprogramma’s van de topsectoren. Dit programma ondersteunt dat.

'Het programma heeft een langjarige en brede ambitie. De bedoeling is dat er binnen een jaar specifieke projecten uit voort komen die als Green Deal kunnen worden vormgegeven', zegt Gerard Wyfker, Beleidssecretaris Milieu & Energie Metaalunie. 'Voor de maakindustrie, ook die in de metaal, is betaalbare toegang tot grond- en hulpstoffen essentieel. Maar die toegang is steeds minder vanzelfsprekend.' Volgens Wyfker is die ontwikkeling niet te keren door een betere rechtsverhouding tot de bron van de stoffen, het versterken van de inkoopmacht of het overstappen op alternatieve, beter beschikbare, grondstoffen. 'Waarom dan niet de uitdaging aangaan om circulair te worden en grond- en hulpstoffen eindeloos te laten circuleren in de keten?', stelt hij. 'Je blijft dan zelf met de ketenpartners de beschikkingsbevoegden en een dergelijke aanpak heeft bovendien als voordeel dat er minder snel sprake is van uitputting en daarmee wordt ook het milieu een dienst bewezen.'

Het circulair krijgen van de metaalketen is niet eenvoudig. Afgelopen maanden is door de ketenpartners bekeken waar ze vanuit het circulariteitsoogpunt naar toe willen, wat er al beschikbaar is om daar te komen en ook wat er nog niet beschikbaar is en nog onderzocht moet worden. 'Het gaat daarbij niet alleen om kansen op technologisch gebied maar ook om kansen op het gebied van systeeminnovaties', aldus Wyfker.

Misschien interessant voor u

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Jos Kleiboer
Directeur Beleid

Samen in Europa
> Lees meer.