U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De Milieuprestatieberekening gebouwen van 1 juli jl is opgenomen als een van de indieningsvereisten voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning bij nieuwbouw van woongebouwen en kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m2. Deze vereisten bepalen dat de berekening gemaakt moet worden volgens de bepalingsmethode en uniforme rekenregels zoals die belegd zijn bij de Stichting Bouwkwaliteit, onder gebruikmaking van de milieudata voor materialen, processen en bouwproducten zoals die zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database die eveneens beheerd wordt door de Stichting Bouwkwaliteit.

Vooralsnog is er in het BouwBesluit nog geen ondergrens gesteld. Daar wordt echter hard aan gewerkt. De verwachting is dat eind volgend jaar het bouwbesluit een ondergrens zal bevatten voor deze gebouwen. Het is tevens te verwachten dat de toepassing van de systematiek in de loop van de komende tijd zal worden uitgebouwd naar uiteindelijk alle typen gebouwen. Omdat de systematiek ook toepasbaar is bij renovatie en ver(nieuw)bouw zullen ook hiervoor in de toekomst deze bepaling worden opgelegd naar verwachting.

Dit is van belang voor een ondernemer die gaat bouwen of als u producten aan de bouw levert. Door in het kader van duurzamer bouwen deze eisen te stellen wordt u gedwongen gaat de BV Nederland beter om met de aanwezige grondstoffen. Als u verder wil kunt u na denken over hoe duurzaam u zelf wil bouwen. Als u producten aan de bouw toelevert is een goede positie in de Nationale Milieu Database eigenlijk onmisbaar. Metaalunie kan groepen leveranciers hierbij van dienst zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Peter van der Mars, beleidssecretaris, T 030 - 605 33 44, mars@metaalunie.nl

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Sterke plannen voor
Sterk Techniek Onderwijs

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl