U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

De meeste ondernemers zijn gevestigd op een bedrijventerrein. Het is van groot belang om ook de ontwikkelingen buiten het bedrijventerrein in de gaten te houden. Dit geldt met name voor de bouw van woningen in de omgeving, omdat dit tot (geluids)beperkingen van de bedrijven op het bedrijventerrein kan leiden.

Door de instelling van parkmanagement kan ook op het bedrijventerrein zelf één en ander veranderen. Het is van belang om een goede kosten/baten-analyse te maken.

 

Bedrijventerreinen

Bij de herstructurering van bedrijventerreinen worden verouderde bedrijventerreinen aangepast aan de wensen van deze tijd. Deze wensen hoeven echter niet dezelfde te zijn als die van de gevestigde ondernemers. Voor veel bedrijven in de maakindustrie is een representatief bedrijventerrein minder van belang dan bijvoorbeeld voor kantoren. Omdat de onderhoudskosten van een dergelijk ‘aangekleed’ bedrijventerrein een stuk hoger zijn, lopen de belangen tussen verschillende bedrijven vaak uiteen.

Een andere manier waarop bedrijventerreinen met herstructurering te maken kunnen krijgen is als de gemeente woningen wil (laten) bouwen in de omgeving. Omdat woningen geluidgevoelige bestemmingen zijn, worden in een dergelijk geval vaak beperkende maatregelen aan de gevestigde bedrijven opgelegd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

De Koninklijke Metaalunie heeft samen met onder andere MKB-Nederland en de Kamers van Koophandel de leidraaid ‘Praktijkinfo herstructurering bedrijventerreinen’ opgesteld. Hierin worden de belangen van de gevestigde ondernemers duidelijk gemaakt en onder de aandacht gebracht. U kunt een exemplaar van deze uitgave hiernaast downloaden.

 

Parkmanagement

Een apart onderdeel van de herstructurering van bedrijventerreinen is het instellen van parkmanagement. Dit is een soort samenwerkingsverband van alle bedrijven op het bedrijventerrein dat de gezamenlijke belangen moet behartigen. In het bestuur van het parkmanagement zijn de bedrijven en de gemeente vertegenwoordigd. De kosten worden vaak betaald uit een heffing die alle gevestigde bedrijven moeten betalen. Vaak wordt de hoogte van de heffing bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het perceel.

Omdat de belangen van ondernemers uiteen kunnen lopen, is parkmanagement niet overal even zinvol. Het is dan ook zeer belangrijk dat u goed nagaat of de baten tegen de kosten opwegen. Ook hiervoor is een publicatie opgesteld; de ‘Praktijkinfo Parkamangement’. Deze is hiernaast te downloaden.

 

Zowel bij de herstructurering van uw bedrijventerrein als bij het instellen van parkmanagement is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de Afdeling Ledenadvies, Team Bestuursrecht. Zij kunnen voor u kijken op welke manier u invloed kan uitoefenen op de besluitvorming.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl