U bent niet ingelogd.

Programmacoördinator Technologie & Innovatie Dutch Gas Turbine Association (32 uur)

Functieprofiel

Doel van de functie
Coördinatie en regie van de programmalijn Technologie & Innovatie ten behoeve van de leden van de DGTA. Het fungeren als eerste aanspreekpunt.

Inhoud van de functie
De programmacoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoud van de programmalijn, samen met de directeur. Hij/zij is op de hoogte van de (internationale)
ontwikkelingen en trends. De programmacoördinator assisteert bij het opstellen van een jaarplan met te behandelen onderwerpen, doelen en een planning, na consultatie van
de leden, andere stakeholders en een internationale benchmark. Hij/zij is ook in staat om financiële ondersteuning van derden te verwerven voor de activiteiten in deze
programmalijn. Hij/zij rapporteert in eerste instantie aan de directeur.

Werkzaamheden

 • - Volgen van nieuwe (internationale) trends en ontwikkelingen op het gebied van gasturbinetechnologie en daarop inspelen
 • - Het deelnemen aan (inter)nationale gremia en overleg
  - Fungeren als projectleider en organisator van user conferences en (internationale) samenwerkingsverbanden
  - Secretariaat en organisatie van vergaderingen voor de Commissie Technologie & Innovatie
  - Begeleiden en organiseren van technische DGTA projectgroepen
  - Volgen van de ontwikkelingen in de andere programmalijnen (Opleiding & Arbeidsmarkt en Communicatie & Evenementen) en deze desgewenst ondersteunen
  - Bezoeken van (potentiële) leden
  - Verrichten van algemene ondersteunende en administratieve taken, gerelateerd aan de programmalijn
  - Ondersteuning van de DGTA- organisatie in algemene zin

Functievereisten

 • - Tenminste HBO denk- en werkniveau
  - Kennis van en affiniteit met gasturbinetechnologie
  - Kennis van en affiniteit met technologie en innovaties
  - Sterk in (project) teamverband
  - Bij voorkeur enige tijd werk- of stage- ervaring in een technologisch georiënteerdeomgeving
  - In staat om te netwerken en relaties adequaat te beheren
  - Goede organisatie- en presentatievaardigheden
  - Inzicht en vaardigheden in financieel-administratieve processen
  - Goede kennis van moderne talen, in het bijzonder zeer goede kennis van Engels
  - Zelfstandig en assertief kunnen denken en werken
  - Creatief, flexibel en initiatiefrijk
  - Kwaliteitsbewust en representatief

Kenmerken van de werkomgeving

 • - Zelfstandigheid
  - Teamverband
  - Betreft hoogwaardige technologie
  - Innovatief
  - Internationaal speelveld
  - Afwisselend
  - Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling

Aard van de organisatie
De DGTA is een sectororganisatie met leden, die gerelateerd zijn aan de luchtvaart en/of aan de energiesector; productie van gasturbines, productie van componenten en
systemen, onderhouds-, reparatie- en revisiebedrijven, gebruikers van gasturbines en kennisinstituten. De DGTA is in 1981 opgericht op initiatief van enkele Nederlandse gasturbinebedrijven, het NIVR en het Ministerie van Economische Zaken. De DGTA onderneemt activiteiten, die een positief effect hebben op de positie van de
leden in de gasturbinewereld. DGTA-leden worden in hun wereldwijde business zo goed mogelijk ondersteund. De toepassing van gasturbinetechnologie is essentieel om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit, warmte en transport en een duurzame energiehuishouding.

De DGTA draagt bij aan de missie door:

 • - Versterking van de technologische en commerciële positie van de gasturbine industrie
  - Gezamenlijke lobby richting stakeholders, e.g. overheid
  - Participatie in nationale en internationale netwerken
  - Delen en gezamenlijke ontwikkeling van (technologische) kennis en ervaring
  - Adequaat gekwalificeerd personeel

Aard van de sector
De gasturbinesector in Nederland is een kleine, hoogwaardige technologische en gespecialiseerde sector. Het behoort tot de Topsectorgebieden. Het biedt primair
werkgelegenheid aan 3000 werknemers, met een omzet van 3 miljard euro.

Reageren?
Reageer op deze vacature door contact op te nemen met mr. Okko Ebens, managing director.
Telefoonnummer: 06 531 038 96, e-mail adres: info@dgta.nl.