U bent niet ingelogd.

Een stimulerend en innovatief ondernemersklimaat

Innovatie krijgt steeds meer aandacht. We moeten doorlopend vernieuwen en innoveren om concurrerend te blijven op het wereldtoneel. Gelukkig gebeurt dat al jaren, maar het verdient absoluut blijvend aandacht. Echter, met alleen dingen bedenken redden we het niet. Innoveren en produceren moeten hand in hand gaan. 

De kracht van onze maakindustrie zit hem in ‘bedenken’ in combinatie met ‘maken’. De keten van flexibele en gespecialiseerde toeleverende bedrijven, veelal MKB-metaal, maakt de positie van de fabrikant met een eigen product (OEM) sterk. Zonder sterk MKB-metaal verdwijnt de innovatiekracht uit de Nederlandse economie.

Actie en oplossing

  • Ontwikkel een instrument dat innovatie in het kleinere mkb stimuleert en zodoende faciliteert om blijvend te innoveren. Dit instrument moet eenvoudig toepasbaar en inzetbaar zijn, achteraf ingestoken en gecontroleerd; 
  • Stimuleer hiermee naast productinno-vatie ook procesinnovatie. Procesinnovatie is een belangrijk hulpmiddel in het vergroten van arbeidsproductiviteit en daarmee de concurrentiekracht.