U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » CAO Nieuws 2017

CAO Nieuws 2017

Wilt u de CAO-informatie lezen die alleen bestemd is voor leden?
Log dan in aan de rechterzijde van de pagina!Deze pagina geeft in tijdsvolgorde weer welke stappen in het CAO-overleg voor een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf zijn gezet door de onderhandelende partijen. Namens de werkgevers onderhandelt de Federatie Werkgevers in de Techniek (FWT). Namens de werknemers onderhandelen FNV Bondgenoten, het CNV en de Unie.Blijf op de hoogte met de CAO nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de CAO, dan kunt u zich abonneren op de CAO nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door het nieuwsbriefformulier in te vullen en te versturen.


Juli 2017

Salarisverhoging inzake de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
CAO-partijen hebben afgesproken dat de feitelijke salarissen per 1 augustus 2017 met 1,75% worden verhoogd. Per 1 januari 2018 zal het feitelijke salaris met 0,35% worden verhoogd.

Let op: In verband met de wijziging van de Wet Minimumloon is per 1 juli 2017 de schaal ‘22 jaar’ in de salaristabellen afgeschaft. Vanaf 22 jaar dient de werknemer te worden ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.

21 april - Overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO
In de nacht van 20 naar 21 april is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf voor meer dan twee jaar. Na langdurige onderhandelingen en moeizame momenten in het overleg heeft Metaalunie afspraken gemaakt over salarissen, aantrekkelijkheid van de bedrijfstak, de positie van ouderen en de instroom van jongeren in de sector.

De CAO kent een looptijd van 25 maanden - tot 1 juni 2019 - zodat er voor een langere periode arbeidsrust en zekerheid in de bedrijfstak is. Er is een aantal loonsverhogingen afgesproken:

• per 1 augustus 2017: 1,75%
• per 1 januari 2018: 0,35%
• per 1 juli 2018: 1,75%, en
• per 1 januari 2019: 0,31%

Tijdens de onderhandelingen is veel aandacht besteed aan de inzetbaarheid van ouderen en de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak voor jongeren. Dit heeft geleid tot een afspraak over een generatiepact, waarbij ouderen op verzoek minder kunnen gaan werken om gezond en productief hun pensioen te kunnen halen. Deze afspraken zijn op basis van vrijwilligheid voor werkgever en werknemer en worden als pilot gedurende de looptijd van de CAO uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijkheden voor demotie verruimd. Daarnaast zal er nog meer aandacht worden besteed aan de instroom voor jongeren en het behouden van ingestroomde jongeren.

Als gevolg van de wijziging van het wettelijk minimumloon worden de jeugdtabellen hierop aangepast. Daarnaast wordt er een commissie ingesteld om eventuele verdere aanpassing van de tabellen te onderzoeken.

Als laatste is ook afgesproken dat de inspanningen om de CAO toegankelijker te maken worden voortgezet, waarbij de leesbaarheid en digitale ontsluiting kernpunten zijn.

> Lees het Protocol Metaalbewerkingsbedrijf 2017-2019.


 • 12 april - Vierde dag CAO overleg: overeenstemming nog niet in zicht
  De onderhandelingen over de CAO Metaalbewerking zijn op 12 april 2017 voortgezet. De vierde onderhandelingsdag kwam moeizaam op gang. Het overleg heeft partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht.
  > Log in om het hele artikel te lezen.

 • 30 maart - Ouderen en jongeren onder de aandacht
  Op de derde onderhandelingsdag, 29 maart jl. zijn de bonden gekomen met een concreet voorstel over het generatiepact. Dit houdt in dat oudere werknemers – vanaf 60 jaar – met instemming van de werkgever vrijwillig minder kunnen werken, waarbij de bonden vinden dat het salaris van de werknemer 20% wordt aangevuld, terwijl de pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. Werkgevers hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten en de praktische uitvoerbaarheid.
  > Log in om het hele artikel te lezen.

 • 15 maart - Tweede onderhandelingsdag CAO in het teken van generatiepact
  Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart over de CAO’s Metaal en Techniek, waaronder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf, hun standpunten besproken. De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en jongeren in de plaats kunnen komen.
  > Log in om het hele artikel te lezen.

 • 8 maart - Eerste cao-overlegronde metaal en techniek
  Vandaag troffen cao-partijen elkaar tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek. Zowel werkgeversorganisaties als de vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.
  > Log in om het hele artikel te lezen.

 • 2 maart - CAO-onderhandelingen 2017 
  Op 8 maart a.s. start het CAO-overleg voor een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. De huidige CAO loopt namelijk op 30 april 2017 af.

  De afgelopen maanden is in districtsbijeenkomsten een eerste inventarisatie gemaakt van de wensen en ideeën van de leden met betrekking tot het CAO-overleg. De inbreng vanuit deze bijeenkomsten is besproken in onze Commissie Sociale Zaken. In deze commissie zijn o.a. de besturen van alle Metaaluniedistricten vertegenwoordigd alsmede een delegatie vanuit de Raad van Bestuur.

  De standpunten van de commissie zijn vervolgens besproken in het overleg van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). De FWT, waarin naast Koninklijke Metaalunie ook andere werkgeversorganisaties participeren, heeft inmiddels een gezamenlijke voorstellenbrief opgesteld. Deze brief vormt de start van het CAO-overleg met de werknemersorganisaties, die op hun beurt eveneens hun voorstellen inbrengen.

  Bekijk de voorstellenbrieven:


  Onderhandelingsdata
  De nu bekende onderhandelingsdata zijn 15 en 29 maart 2017 (reservedatum 12 april 2017). Van het resultaat zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

CAO 2017 in de mediaMetaalunie.nl
Positie ouderen is inzet CAO
> Lees meer

Metaalunie.nl
CAO-inzet
> Lees meer