U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Arbo » Asbest in grit

Asbest in grit

De afgelopen dagen heeft Metaalunie bedrijven die zich gemeld hebben in verband met asbesthoudende eurogrit, geadviseerd hoe te handelen. Naar aanleiding van deze contacten hebben wij alle informatie samengebracht. Hieronder kunt u een gedeelte van deze informatie raadplegen. Indien u alle informatie wilt raadplegen, zult u in moeten loggen op de website.

Aanwezige eurogrit
Mocht u nog open verpakkingen eurogrit hebben in uw bedrijf, dan zult u deze verpakkingen stofdicht af moeten dekken, gesloten verpakkingen eurogrit dient u uiteraard gesloten te houden. Eurogrit heeft aan de gebruikers van het grit verzocht om te laten weten hoeveel eurogrit zij nog op voorraad hebben, hoe deze eurogrit verpakt is,  hoeveel eurogrit er is verbruikt de afgelopen drie maanden, waar dit is gebruikt en aan wie het grit is doorgeleverd. U kunt deze gegevens sturen naar het volgende e-mailadres: sales.eurogrit@sibelco.com of contact opnemen met Eurogrit via het volgende telefoonnummer: 078-6546777.

Aansprakelijkheidsverzekering
Wij adviseren u om direct contact op te nemen met uw aansprakelijkheidsverzekeraar als u zelf gewerkt heeft met eurogrit of u of uw werknemers op een andere manier in contact zijn geweest met eurogrit. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden, kan de verzekeraar dekking geven voor eventueel onderzoek of voor saneringskosten. Indien u een bedrijfsschade verzekering heeft, zou (afhankelijk van de polisvoorwaarden) eventuele schade als gevolg van stilstand ook gedekt kunnen worden.

Onderzoek
Elke locatie waar u heeft gewerkt met eurogrit, zult u aan moeten merken als een locatie waar asbest is vrijgekomen. Dit betekent dat u de locatie af zult moeten zetten, niemand deze locatie mag betreden en u aan zult moeten geven dat er mogelijk asbest aanwezig is op de locatie. U moet deze maatregelen nemen totdat er is vastgesteld dat er géén asbest aanwezig is. 

Zoals gezegd, zou uw verzekeraar een rol kunnen spelen in het aanwijzen van een bureau dat onderzoek moet doen. Indien uw verzekeraar hier geen rol in speelt, zult u zelf een bureau moeten benaderen.

Extra onderzoek
Als u zeker wilt weten dat er in andere producten die u van Eurogrit geleverd heeft gekregen, geen asbest aanwezig is, kunt u ook deze producten uit voorzorg laten testen.

Melding gemeente
Indien u aanwijzingen heeft dat er asbest is verspreid in de openbare ruimte (wegen, sloten, etc.), zult u op grond van de wet hier melding van moeten maken bij Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie). Gedeputeerde Staten zal dan zo snel mogelijk de Gemeente op de hoogte stellen. Wij adviseren u om Gedeputeerde Staten en de Gemeente allebei op de hoogte te brengen van de mogelijke verontreiniging en in uw schrijven aan te geven welke maatregelen u al heeft getroffen en welke maatregelen u nog gaat treffen om de verontreiniging beperkt te houden en te saneren. 

Saneringswerkzaamheden
Op 31 oktober jl. heeft de Inspectie SZW bepaald dat de asbestverwijdering kan geschieden volgens de eisen die gesteld worden aan de verwijdering bij een asbestbesmetting die valt onder risicoklasse 1. Voor meer informatie over de eisen waar een dergelijke verwijdering aan moet voldoen, verwijzen wij u naar de publicatie hierover op de website van de Inspectie SZW.

Werknemers
Uiteraard zult u uw werknemers op de hoogte moeten stellen van de aangetroffen asbest en als dit nodig is, zult u nazorg moeten geven. Wij adviseren u om te registreren welke werknemers, de aard en de duur van de werkzaamheden en de mate van blootstelling het betreft. Wij raden u aan de genoemde gegevens te melden bij uw Aansprakelijkheidsverzekeraar en om een ontvangstbevestiging alsmede nadere instructies te vragen. Tevens adviseren wij u de registratie ook te melden bij uw Arbodienst. In overleg met uw Arbodienst adviseren wij u de betreffende werknemers vanaf nu periodiek, bijvoorbeeld iedere 3 jaar, een gezondheidsonderzoek aan te
bieden. 

Nieuws en overige relevante info

6 november 2018: Gezondheidsrisico’s door blootstelling aan asbest-straalgrit zeer klein
Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Op 31 oktober jl.
heeft de Inspectie SZW een rapport gepubliceerd waarin TNO een beoordeling van de blootstellingsrisico’s heeft gemaakt. Dit rapport kunt u raadplegen op de website van de Inspectie SZW.

28 september 2018:  Kamerbrief stand van zaken straalgrit
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijke blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbestvezels afkomstig van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit.
> Lees de kamerbrief.

Op de website van de Inspectie SZW is een artikel gepubliceerd met algemene informatie omtrent de met asbest besmette eurogrit. > Artikel 'Met asbest besmet eurogrit'.

> Lees alle ledeninformatie in het artikel 'Met asbest verontreinigd straalgrit (ledeninformatie met aansprakelijkstelling)' in de kennisbank (Hiertoe dient u in te loggen).