U bent niet ingelogd.

Werk uitvoeren in Duitsland

Sinds 2015 gelden er strengere regels bij het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland. Dit heeft te maken met een wijziging in de minimumloonwet, maar ook met een wijziging van de detacheringswet en zwartwerkwet. Er gold al sinds jaar en dag een meld- en bewijsplicht voor de bouw en toelevering aan de bouw. Sinds 2015 geldt nu ook een meldplicht voor diverse andere sectoren in onder andere de maakindustrie. Bedrijven die bijvoorbeeld staalconstructies, gevelbekleding, machinelijnen of luchtkanalen gaan installeren, kunnen hiermee te maken krijgen. Daarnaast kunnen nog andere regels gelden.

In Duitsland is vanaf 1-1-2015 de minimumloonwet "Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG)" in werking getreden, voor sectoren die nog geen eigen CAO hebben. Nu moest een buitenlands bedrijf al voldoen aan de lokale cao en wetgeving bij werk in het buitenland, maar door een koppeling van wetten, van de nieuwe minimumloonwet, met de detacheringswet ("Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG") en de zwartwerkwet (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG)", ontstaat er een meld- en bewijsplicht voor veel werkgevers die personeel willen uitzenden naar Duitsland. De AEntG wet beschermt onder andere het recht op minimumloon, recht op 30 vakantiedagen, het recht op vakantiegeld en het recht op doorbetalen van loon tijdens de vakantieperiode. De SchwarzArbG is bedoeld om zwartwerken tegen te gaan.

De meeste branches hadden al een CAO met een eigen minimumloon, deze CAO’s blijven onverminderd van kracht. Voor de goede orde: er zijn in Duitsland tienduizenden CAO’s met verschillen in loon per deelstaat. Voor metaalunieleden geldt veelal dat zij vallen onder sectoren die al een cao hebben, en veel leden vallen met hun werkzaamheden in Duitsland onder de bouw cao, zoals wanneer men staalconstructies neerzet of toelevert aan de bouw. Bedrijven die onder de Duitse Bouw CAO vallen, hebben al ruim 20 jaar meld- en bewijsplicht van hun werkzaamheden bij de Duitse douane, en betalen momenteel een minimumloon van €14,70 (per 2017). Het aantal bedrijven die zich aan de meld- en bewijsplicht dienen te houden, is door deze regelgeving aanzienlijk toegenomen.

In de praktijk houdt dit in dat vóór aanvang van de werkzaamheden in Duitsland, de werkgever een melding moet doen aan de Duitse Zoll (douane) in Keulen, welke werknemers waar en wanneer in Duitsland werkzaam zijn. De Duitse douane ziet vanaf 1 januari 2015 streng toe op deze wetgeving. Tijdens deze controles moet de werknemer aan de Duitse douane de navolgende documenten overleggen, i.v.m. controle op de minimumloonwet: 

  • Identiteitsbewijs (géén rijbewijs)
  • Arbeidsovereenkomst, conform Duitse cao (bij voorkeur met Duitse vertaling, niet meer verplicht)
  • Recente loonstrook met Duitse woordenlijst erbij (een vertaling vindt u hier op de website) 
  • Een betalingsbewijs van de laatste loonbetaling 
  • Een overzicht van de te werken (over)uren, met vermelding van standplaats(en) 
  • Kopie melding werknemer(s)

Daarnaast zijn er óók andere regels waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van werk in Duitsland, zoals eventuele werkvergunningen (HWK), en een vrijstelling voor belastingheffing. Meer hierover vindt u in dit webdossier.

Deze bewijsstukken moet een werknemer in Duitsland paraat hebben op de werklocatie, en kunnen laten zien in geval van een controle. De documenten moeten met de melding voor een periode van 2 jaar bewaard worden t.b.v. een eventuele Zoll (douane) controle.

Online Meldportaal voor Werk uitvoeren Duitsland
Per 1 januari 2017 is er een online meldportaal beschikbaar voor het melden van tijdelijk werk in Duitsland. Wanneer u als werkgever meldplicht heeft voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren in Duitsland, kan dit nog per fax tot 30 juni 2017. Het online portaal maakt het melden, gemakkelijker en is een verlichting van de administratieve last.

Overtredingen van deze voorschriften (zoals geen of een verkeerde vooraanmelding en het niet (juist) voeren van de administratie) kunnen met boetes tot € 30.000,- worden bestraft. Mocht er bij een controle worden vastgesteld dat een bedrijf tevens minder dan het minimumloon heeft uitbetaald dan zijn zelfs boetes tot € 500.000,- mogelijk. Deze boetes worden in de regel aan de Nederlandse werkgever opgelegd. De aansprakelijkheidsbeperking van de Nederlandse B.V. is hierop niet van toepassing.

In dit document geeft Metaalunie informatie over deze nieuwe regelgeving, en handvaten om te bepalen waar u aan moet voldoen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Neem voor persoonlijk advies over uw situatie contact op.

Meer over werken in Duitsland

Real Time Web Analytics