U bent niet ingelogd.

Nodig: Beschikbaarheid van goede vakmensen

Technologieonderwijs is essentieel voor vakmanschap in onze sector. Van fabrikant tot toeleverancier is er behoefte aan toptechnici. Opleiden stopt nooit, want technologische ontwikkelingen in bedrijven stoppen immers ook niet. Het MKB-metaal draagt zelf fors bij aan goed technologieonderwijs. Alleen al via het opleidingsfonds OOM wordt hier jaarlijks ongeveer € 30 mln. in geïnvesteerd.  

De leerroute in technologieonderwijs is gefragmenteerd en begrensd, naar leer- en leeftijdsfase. Ook zijn er tegengestelde ontwikkelingen. Via TechniekPact streven alle partijen naar samenhang en versterking, terwijl onderwijsorganisaties worden beperkt in hun (financiële) middelen, kennisverwerving en op de beroepspraktijk gerichte docenten.  

Er dreigt de komende jaren in het technisch (V)MBO een tekort van 2400 docenten, waarvan 1500 beroepspraktijk gericht. Verder zijn er te weinig mogelijkheden voor werkenden om hun kennisniveau te ontwikkelen en up-to-date te houden. Beroepsonderwijs brengt steeds minder beroepsvaardigheden uit de praktijk bij, waardoor het karakter verandert naar algemeen vormend onderwijs. Dit staat haaks op de ontwikkeling in de bedrijven.  

Actie en oplossing 

  • Zet een breed gedragen Nationale Investeringsagenda voor het technologieonderwijs op;  
  • Hier horen adequate financiële middelen en uitgekiende publiek-privaat gefinancierde arrangementen bij die bijdragen aan beroeps- en praktijkgericht technologieonderwijs;  
  • Zorg hierin voor voldoende en goed opgeleide docenten, met kennis van de beroepspraktijk;  Stimuleer hierin samenwerking in de hele onderwijsketen van publieke en private opleidingen, vakopleidingen en het bedrijfsleven, leidend tot een doorlopende excellente technologie-leerlijn. Vanuit het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs, aansluitend op de behoefte van de beroepspraktijk. Real Time Web Analytics